Anne Cathrine Sundby

Om 

Anne Cathrine Sundby

About 

Anne Cathrine Sundby

Anne Cathrine arbeider innenfor selskapets fokusområder fast eiendomsrettsforhold og selskapsrett. Anne Cathrine Sundby har solid kompetanse og erfaring med forretningsjuridisk rådgivning innenfor disse feltene etter over ti år som advokat i Circle K (tidligere Statoil). Før dette var hun advokat i Advokatfirmaet BAHR der hun bistod både nasjonale og internasjonale klienter. Anne Cathrine Sundby er cand.jur fra Universitetet i Oslo, og har også hatt stilling som stipendiat tilknyttet Handelshøyskolen BI.

PRAKSIS

  • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-2022)
  • Circle K AS – Senior Legal Manager AS (2017-2020)
  • Statoil Norge AS – Juridisk sjef (2010-2017)
  • Advokatfirmaet BAHR AS, fast advokat (2007-2010)
  • Advokatfirmaet BAHR AS, advokatfullmektig (2005-2007)
  • Handelshøyskolen BI(2002-2005)

UTDANNING

  • Advokatbevilling (2006)
  • Cand. jur, Universitetet i Oslo (2002)

Kompetanseområder 

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Areas of expertise

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us