Sören Gussner

Om 

Sören Gussner

About 

Sören Gussner

Gussner har bred juridisk erfaring med internasjonale arbeidsforhold, tjenesteyting og utsendte arbeidstakere, og etablering av selskaper i Norge. Gussner er utdannet ved Universitetet i Trier i Tyskland og Universitetet i Bergen, og har lang bakgrunn fra Norsk-Tysk Handelskammer. Han har bistått en rekke internasjonale selskaper med deres prosjekter eller etablering i Norge, og har erfaring fra private equity og regelverk om innsideinformasjon.

Gussner er tilknyttet våre team innen selskapsrett, skatt- og avgift.

Kompetanseområder 

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Areas of expertise

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us