Advokat med skatt og merverdiavgift som spesialfelt

Skatt og merverdiavgift er noe som angår alle bedrifter, men kun de færreste kjenner til lovverket og de kompliserte reglene. God skatterådgivning har utvilsomt en strategisk verdi for enhver bedrift som ønsker å lykkes.

En skatteadvokat kan hjelpe bedrifter med å navigere i et komplekst skattesystem, og sørge for at bedriften betaler korrekte skatter og avgifter, men også unngå unødvendige straffer og bøter. I tillegg bistår en skatteadvokat med Advokater som jobber med skatteplanlegging, for å identifisere potensielle skattefordeler og optimalisere skatteplikten.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS betraktes som en ledende spesialist på skatt og merverdiavgift - et fagfelt med kompleksitet, og som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse.

Advokatene i skatteavdelingen i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen, som Finansdepartementet og skattelovavdelingen.

Navigerer du riktig for å få de skattefradragene du har krav på?

Skatt og merverdiavgift er fagområder med høy kompleksitet, og som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer. God skatterådgivning er av strategisk betydning for virksomheten. Seland | Rödl & Partner bistår en rekke ulike norske og utenlandske virksomheter og gir praktiske skatteråd, forankret i klientens kommersielle behov,

Spesialist med erfaring på alle typer foretak

Vi sørger for løpende skatterådgivning for alle type bedrifter. Vår kundeportefølje består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider.

Mer enn bare kompetanse på skatt og merverdiavgift

I tillegg til skatt og merverdiavgift har vi som advokat en betydelig avgiftsrettslig kompetanse. Vi bistår klienter i spørsmål om merverdiavgift og andre avgifter, inkludert avgiftsmessige spørsmål ved internasjonale forhold. Vi har dessuten god kunnskap om både toll og særskatteregimene i Norge.

Kurs og kompetanseheving på skatt og merverdiavgift

Som advokat ønsker vi å skape arenaer for kompetanseheving og erfaringsutveksling på temaer innen skatt og merverdiavgift. Vi holder jevnlig kurs, i tillegg til å sende ut nyhetsbrev om aktuelle temaer og endringer.

Vi inviterer også deltagere i vårt Skatte- og avgiftsforum til en faglig samling to ganger i året, for å gjennomgå nyheter og endringer på skatte- og avgiftsfeltet.

Ønsker du en uforpliktende samtale i forbindelse med skatt og merverdiavgift? Ta kontakt med oss for å komme i kontakt med en av våre spesialister.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss