Advokat med skatt og merverdiavgift som spesialfelt

Skatt og merverdiavgift er noe som angår alle bedrifter, men kun de færreste kjenner til lovverket og de kompliserte reglene. God skatterådgivning har utvilsomt en strategisk verdi for en hver bedrift som ønsker å lykkes.

Advokatfirmaet Seland Orwall betraktes som en ledende spesialist på skatt og merverdiavgift - et fagfelt med kompleksitet, og som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse.

Advokatene i skatteavdelingen i Advokatfirmaet Seland Orwall har verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen.

Spesialist med erfaring på alle typer foretak

Vi sørger for løpende skatterådgivning for alle type bedrifter. Vår kundeportefølje består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider.

Kurs og kompetanseheving på skatt og merverdiavgift

Som advokat ønsker vi å skape arenaer for kompetanseheving og erfaringsutveksling på temaer innen skatt og merverdiavgift. Vi holder jevnlig kurs, i tillegg til å sende ut nyhetsbrev om aktuelle temaer og endringer.

Vi inviterer også deltagere i vårt Skatte- og avgiftsforum til en faglig samling to ganger i året, for å gjennomgå nyheter og endringer på skatte- og avgiftsfeltet.

Ønsker du en uforpliktende samtale i forbindelse med skatt og merverdiavgift? Ta kontakt med oss for å komme i kontakt med en av våre spesialister.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss