Om oss

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS tilbyr solid erfaring og spisskompetanse innenfor skatte- og avgiftsrett, fast eiendom og selskapsrett. Vi har som mål å være et av de største skatte- og avgiftsrettslige advokatfirmaene i landet. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS AS gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

Et bilde av Parkkvartalet i Oslo.

Om oss

Den samlede kundeporteføljen vår består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider. Vi har i dag en sterk posisjon innenfor bransjer som regnskap/revisjon, oljeservice, maritim sektor, eiendom/entreprise og landbruk.

Gjennom økt spisskompetanse innenfor våre satsingsområder kan vi tilby gamle og nye kunder innen en rekke ulike bransjer profesjonell og målrettet juridisk bistand. Vi tror at næringslivets etterspørsel etter blant annet skatterettslige tjenester vil øke fremover. Samtidig er sakene ofte komplekse, og Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS kan tilby tverrfaglige team til å bistå våre kunder. Hos oss får du direkte kontakt og personlig oppfølging fra de som er ansvarlig i din sak. Vi jobber ikke masse forskjellig på en gang, men fokuserer og spesialiserer oss på hver enkelt sak. På denne måten får du samme bistand, men mer effektivt og nært.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS ble stiftet 1. juni 2016 ved en fusjon mellom Advokatfirmaet Seland DA og Advokatfirmaet Orwall DA. I juni ble det foretatt en omorganisering og virksomheten drives videre i aksjeselskapsform i Advokatfirmaet Seland Orwall AS.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss