Siste nytt

SANCTION CONTROL AND BUSINESS INFECTION RISKS

SANCTION CONTROL AND BUSINESS INFECTION RISKS

A practical instruction to avoid, detect and contain EU and US sanctions violations

Les mer   
Revidert Nasjonalbudsjett

Revidert Nasjonalbudsjett

Hva betyr revidert nasjonalbudsjett for din økonomi? Få med deg de viktigste endringene i skatte- og avgiftsreglene i revidert nasjonalbudsjett

Les mer   
Forslag om endringer i reglene om skattlegging av privat konsum i selskap

Forslag om endringer i reglene om skattlegging av privat konsum i selskap

Regjeringen øker beskatningen av eier når selskaper kjøper eiendeler og tjenester som kan benyttes privat. Dagens regler med uttaksbeskatning hos selskapet og utbyttebeskatning hos eier har vist seg vanskelig å kontrollere. Finansdepartementet har derfor foreslått nye regler for å motvirke privat konsum i selskaper. Forslaget innebærer en betydelig skatteøkning for eier, og at selskapet bruk i inntektsgivende aktivitet må dokumenteres.

Les mer   
Pressemelding: Seland Orwall blir en del av Rödl & Partner

Pressemelding: Seland Orwall blir en del av Rödl & Partner

Seland Orwall blir en del av Rödl & Partner og etablerer seg blant de ledende internasjonale advokatfirmaene.

Les mer   
Skatt på hjemmekontoret

Skatt på hjemmekontoret

Dersom ansatte har behov for utstyr til hjemmekontor kan arbeidsgiver låne ut utstyr til de ansatte.

Les mer   
Krig, kontrakter og force majeure – leveringsproblemer hos underleverandører

Krig, kontrakter og force majeure – leveringsproblemer hos underleverandører

Truls Johannesen holder nyttig og aktuelt kurs, 19. april kl. 09:00-10:00. Kurset gjennomføres på Teams.

Les mer   
Samarbeid med 657 Oslo

Samarbeid med 657 Oslo

Vi i Advokatfirmaet Seland Orwall synes det er gøy å ha inngått et samarbeid med 657 Oslo, som er et co working space på Fredensborg i Oslo.

Les mer   
Avtaler mellom selskap og aksjonærer og andre nærstående –  muligheten for etterfølgende selskapsrettslig retting

Avtaler mellom selskap og aksjonærer og andre nærstående – muligheten for etterfølgende selskapsrettslig retting

Anne Cathrine Sundby forklarer reglene om avtaler mellom selskap og nærstående, og inviterer til kurs om temaet 15. mars kl 8:30.

Les mer   
Åpenhetsloven – krav om åpenhet om virksomheters forretningsforbindelser og leverandører

Åpenhetsloven – krav om åpenhet om virksomheters forretningsforbindelser og leverandører

Den 1. juli 2022 trer lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, åpenhetsloven, i kraft.

Les mer   
Støre-regjeringens statsbudsjett 2022

Støre-regjeringens statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre har lagt frem proposisjon om endring til forslaget til statsbudsjettet 2022 i Prop.1 LS Tillegg 1 (2021-2022). Etter budsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti er det foreslått endringer i Innst.2 S (2021-2022). Regjeringen Støre reverserer flere av forslagene som ble lagt frem av regjeringen Solberg tidligere i år.

Les mer   
Viktigste nyheter i Nasjonalbudsjettet 2022

Viktigste nyheter i Nasjonalbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg har i dag lagt frem sitt siste nasjonalbudsjett før høstens regjeringsskifte. Vi må regne med at Støres regjering vil ønske å sette sitt preg på budsjettet, og at det derfor kan komme flere endringer før budsjettet blir vedtatt.

Les mer   
Ny lov om reelle rettighetshavere

Ny lov om reelle rettighetshavere

Ny lov om register over reelle rettighetshavere trådte delvis i kraft fra 1. november 2021.

Les mer   

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss