Siste nytt

Innleieinnstramminger - ulovlig proteksjonisme?

Innleieinnstramminger - ulovlig proteksjonisme?

Mye tyder på at innstrammingene i reglene om innleie fra bemanningsforetak har til hensikt å hindre flyten av utenlandsk arbeidskraft til Norge, skriver advokatene Truls Johannesen og Asle Skola i kronikk i Finansavisen 20. mars.

Les mer   
Urbant jordskifte – fordeling av verdier etter planskapte ulikheter

Urbant jordskifte – fordeling av verdier etter planskapte ulikheter

Grunneiere som får sine eiendommer berørt av reguleringsplaner, bør være oppmerksomme på at verdiøkningen mellom ulike eiendommer kan fordeles mellom grunneierne ved urbant jordskifte. Hva er urbant jordskifte og hvordan kan man bruke det?

Les mer   
Salgbart bruksareal

Salgbart bruksareal

Det er uenighet mellom domstolene og Finansklagenemda om sjakter skal inntas i beregningen av S-BRA og inngå i beregningen av P-ROM eller ikke.

Les mer   
Ny regnskapsførerlov og regnskapsførerforskrift

Ny regnskapsførerlov og regnskapsførerforskrift

Ny lov om regnskapsførere med tilhørende ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2023. Hvilken praktisk betydning vil dette ha for regnskapsførere og regnskapsførerforetak?

Les mer   
Skatteutvalget med anbefaling om ny arveskatt: På tide å tenke på arven?

Skatteutvalget med anbefaling om ny arveskatt: På tide å tenke på arven?

Arveavgiften ble innført i Danmark-Norge så tidlig som i 1791, og fjernet i 2014. Etter dette har det vært mulig å overføre verdier, derunder eiendom og virksomhet, ved gaver, arv og arveforskudd til neste generasjon uten at det utløses arveavgift.

Les mer   
Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023

Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023

Stortinget har vedtatt innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder innstrammingene bygge og anleggsbransjen, hvor det blant annet innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo området.

Les mer   
Prisavslag i pose og sekk? Mangler ved fellesareal i eierseksjonssameier

Prisavslag i pose og sekk? Mangler ved fellesareal i eierseksjonssameier

Ved kjøp en leilighet i et eierseksjonssameie kan der være mangler ved fellesarealet. Kjøperen vil da ha et krav om prisavslag mot selgeren.

Les mer   
Vi lanserer advokattjenester på nett, for folk flest. Først ut er arverett og familierett

Vi lanserer advokattjenester på nett, for folk flest. Først ut er arverett og familierett

Den digitale tjenesten er et samarbeid mellom Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS og Lexly. Lexly er ledende i Norden på digitale juridiske tjenester. Tjenesten rulles ut for privatkunder i Norge allerede onsdag denne uken.

Les mer   
Grunnrenteskatten – ender ikke sluttregningen uansett i laksedisken?

Grunnrenteskatten – ender ikke sluttregningen uansett i laksedisken?

Regjeringen høster kritikk for sitt forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Deres begrunnelse er at oppdrettere, gjennom et begrenset antall konsesjoner, får tilgang på norske havområder og fjorder som gir dem en «superprofitt» på samme måte som oljenæring, vann- og vindkraft. Denne «superprofitten», som også kalles grunnrente, skal altså beskattes. Forslaget blir selvsagt heftig diskutert. Men uansett om man er for eller mot grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, har selve forslaget noen åpenbare svakheter som Stortinget bør adressere.

Les mer   
Stortinget vedtar trolig kraftig innskjerping av innleiereglene

Stortinget vedtar trolig kraftig innskjerping av innleiereglene

Vi gir deg her hovedtrekkene i det som foreslås vedtatt.

Les mer   
Grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Den 28.9.2022 sendte Finansdepartementet ut et høringsnotat med forslag om innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Lovendringen er foreslått å tre ikraft fra 1.1.2023. I denne artikkelen ser vi nærmere på innholdet i forslaget.

Les mer   
Tomtefesters rett til å føre opp gjerde rundt sin fritidseiendom

Tomtefesters rett til å føre opp gjerde rundt sin fritidseiendom

Hvilken rett har fester til å oppføre gjerde rundt sin fritidseiendom? I takt med at stadig flere naturområder bygges ut med fritidseiendommer, har vi sett et økende antall konflikter mellom beite- og fritidsinteresser. Alle som har dyr på beite i områder hvor det er festede fritidseiendommer, bør derfor kjenne til hvilke regler som gjelder for festers adgang til å oppføre gjerde.

Les mer   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å legge igjen e-postadressen din aksepterer du vår personvernerklæring.
Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.