Siste nytt

Fra nyttår er arbeidsgiveransvaret i konsern blitt utvidet.

Fra nyttår er arbeidsgiveransvaret i konsern blitt utvidet.

Utvidelsen innebærer at enkelte arbeidsgiverfunksjoner nå gjelder for alle selskap som inngår i samme konsern, også utenlandske selskap.

Les mer   
Revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger av bygg

Revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger av bygg

Etter flere år med revisjonsarbeid er nå en ny utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygg (NS 3940) vedtatt og publisert 26. oktober 2023.

Les mer   
Hvor langt rekker forkjøpsrett til aksjer ved fusjon og fisjon?

Hvor langt rekker forkjøpsrett til aksjer ved fusjon og fisjon?

Etter aksjeloven § 4-19 har aksjeeiere en lovbestemt forkjøpsrett til «en aksje som har skiftet eier», med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Videre fremkommer det av aksjeloven § 4-21 at øvrige aksjeeieres forkjøpsrett utløses «ved enhver form for eierskifte», når annet ikke er bestemt ved lov. I en dom fra Høyesterett i juni i år var problemstillingen om en slik forkjøpsrett også kan gjøres gjeldende i forbindelse med omorganisering av virksomhet gjennom fusjon og fisjon.

Les mer   
Tap på fordring – er vilkårene for mva-fradrag oppfylt?

Tap på fordring – er vilkårene for mva-fradrag oppfylt?

I en dyrtid som den vi er inne i nå er det mange bedrifter som vil oppleve dårligere tider og strammere likviditet. Dette igjen fører til at utestående fordringer ikke blir betalt. Både skatteloven og merverdiavgiftsloven gir på visse vilkår rett til fradrag for tapte fordringer. Det nærmer seg årsslutt, og virksomheter gjør dermed klokt i å ta en ekstra gjennomgang av utestående fordringer for å avklare om vilkårene for skattemessig og avgiftsmessig fradrag for fordringen er oppfylt.

Les mer   
Omstilling i eiendomsbransjen?

Omstilling i eiendomsbransjen?

Norges Bank har i sin halvårlige rapport Finansiell stabilitet vurdert sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. De gode nyhetene er at norske banker er solide og har god nok kapital til å tåle tapene som kan komme. De fleste husholdninger og bedrifter vil også kunne håndtere økte utgifter og inflasjon. Men for noen blir det tøffere en for andre.

Les mer   
Midlertidig ansettelse, innleie av arbeidskraft eller entreprise – hvilke regler gjelder?

Midlertidig ansettelse, innleie av arbeidskraft eller entreprise – hvilke regler gjelder?

I mai 2023 strammet regjeringen inn adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Mange bedrifter opplever det som vanskelig å orientere seg i mylderet av regler og unntak, og hvordan bedriften på lovlig vis skal skaffe arbeidskraft til å utføre arbeid av midlertidig art. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS driver rådgivning innen arbeidsrett, og har tidligere publisert artikler og holdt foredrag om de nye innleiereglene. Vi gir deg her et overblikk over hvilke regler som gjelder for ansettelser og innleie av arbeidskraft, og hvilke alternativer som finnes.

Les mer   
Forslag til statsbudsjettet for 2024

Forslag til statsbudsjettet for 2024

Den 6. oktober kl. 09:00 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024. Det foreslås få skatte- og avgiftsendringer av betydning i statsbudsjettet for 2024. Regjeringen er opptatt av at skatte- og avgiftspolitikken skal gi gode rammebetingelser for arbeid og verdiskaping i hele landet og for investeringer i nye virksomheter, samt gi stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår. Noen av de særlige skatteøkningene fra sist år foreslås reversert, mens det foreslås å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Utover dette gjøres ingen radikale endringer i skatte- og avgiftssystem for 2024, og det foreslås stort sett bare mindre justeringer. Nedenfor gir vi deg en oversikt over de viktigste endringsforslagene:

Les mer   
EN LIVSKRAFTIG OG KOMPETENT 30-ÅRS-JUBILANT

EN LIVSKRAFTIG OG KOMPETENT 30-ÅRS-JUBILANT

Den 1. september fyller Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS 30 år. Som flere mellomstore advokatfirmaer i hovedstaden var firmaet opprinnelig et kontorfellesskap av driftige advokater, som har holdt døren åpen for nye, dyktige advokater, og nye samarbeidsformer. I dag er advokatfirmaet en del av Rödl & Partner; Europas 6. største advokatfirma. I forbindelse med 30-årsmarkeringen gir vi deg her historien bak jubilanten.

Les mer   
Arendalsuka 2023

Arendalsuka 2023

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner er tilstede under Arendalsuka 2023, i samarbeid med Estate Media Norge og First House. Bli med på en rekke eiendomsdebatter på Restaurant Blom tirsdag den 15. august kl. 12! Her møter du blant annet:

Les mer   
Hvor langt strekker ansvarsbegrensningen i aksjeselskaper seg for styremedlemmer, aksjonærer og ansatte?

Hvor langt strekker ansvarsbegrensningen i aksjeselskaper seg for styremedlemmer, aksjonærer og ansatte?

Utgangspunktet etter aksjeloven er at et aksjeselskap kun hefter for sine forpliktelser med den egenkapital selskapet har. Det er også et klart utgangspunkt at aksjeeierne ikke hefter overfor kreditorene for selskapets forpliktelser, jf. ansvarsbegrensningen i aksjeloven § 1-2. Denne regelen hindrer likevel ikke at aksjonærene kan bli ansvarlige på annet grunnlag enn i egenskap av aksjeeier, eller at de kan ilegges ansvar i medhold av spesiallovgivning. Dersom aksjonærene har påtatt seg roller i selskapet, vil de også kunne bli holdt ansvarlige i kraft av dette. Det er nylig avsagt flere lagmannsrettsdommer som illustrerer hvilket ansvar som kan ilegges aksjeeiere, styremedlemmer og ansatte i aksjeselskaper etter bestemmelsene i aksjeloven.

Les mer   
Revisjon av småhusplanen

Revisjon av småhusplanen

Småhusplanen regulerer hvordan det kan bygges og fortettes på eiendommer som er omfattet av planen. Den legger også begrensninger på selve utnyttelsesgraden på eiendommene.

Les mer   
Rödl & Partner annonserer oppkjøp av norsk regnskaps- og outsourcing-foretak Omega Accounting.

Rödl & Partner annonserer oppkjøp av norsk regnskaps- og outsourcing-foretak Omega Accounting.

Det internasjonale rådgivningsselskapet Rödl & Partner, med 5 500 ansatte, hovedbase i Tyskland og kontorer i 55 land, annonserte i dag å ha kjøpt opp det norske regnskapsfirmaet Omega Accounting AS og dets polske søsterselskap Polish Connections

Les mer   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å legge igjen e-postadressen din aksepterer du vår personvernerklæring.
Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.