Vår kompetanse

Har du spørsmål om skatt og avgift, fast eiendom eller selskapsrett? Det er her vår spisskompetanse ligger, og vi bistår deg med både små og store saker.

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Bransjer

Ønsker du bistand med regnskap og revisjon og primærnæring? Vi har lang erfaring og kan også bidra med internasjonale saker.

Regnskap og revisjon

Ønsker du at vi skal fungere som ditt revisjonsfirma juridiske avdeling? Vi har over tid utviklet et tett samarbeid med mange revisjonsselskaper, hvor terskelen for å stille spørsmål er lav begge veier.

Les mer

Internasjonalt

Norge er et attraktivt marked for mange internasjonale selskaper. Men for mange EU-land utgjør Norges rapporterings- og registreringskrav en risiko som krever dyktig rådgivning for å navigere riktig.

Les mer

Primærnæring (skog- og landbruk)

Seland | Rödl & Partner AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland | Rödl & Partner AS tilbyr gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Les mer

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss