Advokat med spesialfelt på samvirke

Hensikten med et samvirkeforetak er å ivareta interessene til medlemmene i foretaket. Som oftest består medlemmene i et samvirke av forbrukere, næringsdrivende eller ansatte som har eierandeler i samvirke de jobber i.

For samvirke er det regler knyttet til omsetning av samvirkeandelen og regler for utmelding. Advokatfirmaet Seland Orwall har lang erfaring på området samvirke og betraktes som landets spesialister på selskapsrettslige problemstillinger.

Som advokat for samvirke bistår vi med

  • Utforme kontrakter og aksjonæravtaler
  • Gjennomføre emisjoner
  • Håndtere og forebygge eierkonflikter
  • Utarbeide dokumentasjon for samvirke

Hos oss vil du få direkte kommunikasjon med advokaten for samvirke. Vi anerkjennes for nær og effektiv bistand for våre klienter.

Vi har som mål å være et av de største skatte- og avgiftsrettslige advokatfirmaene i landet. Advokatfirmaet Seland Orwall AS gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

Vi holder til sentralt i Oslo, men har oppdragsgivere i hele Norge. Kontakt oss på telefon 22 40 38 00 eller e-post post@selandorwall.no for mer informasjon om hvordan vi som advokat kan bistå ditt samvirke.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss