Aksjonæravtale - Profesjonell rådgivning

En aksjonæravtale er en avtale som vanligvis inngås mellom aksjeeierne i aksjeselskap, og skal sikre selskapet og aksjonærenes behov. Avtalen betraktes som en privatrettslig avtale som er juridisk bindende mellom de aksjonærene som har inngått den.

Aksjonærene har stor grad av frihet til å bestemme selskapets vedtekter, og kan da bestemme nesten alt om det normalt er inntatt i aksjonæravtalen. Allikevel er det mange regler i forbindelse med aksjonæravtale da den behandles etter alminnelig kontraktsrett. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte en advokat med spesialkompetanse på aksjonæravtale, for å sørge for at regelverket opprettholdes for alle parter.

En advokat med erfaring av utarbeidelse av aksjonæravtale, kan være til stor hjelp for å gjøre avtalen juridisk bindende og i tråd med gjeldende lovverk. Det er viktig at en aksjonæravtale reflekterer aksjonærenes ønsker og interesser på en rettferdig og balansert måte.

Samtidig må en aksjonæravtale være klar og tydelig, og må inkludere alle relevante bestemmelser og detaljer som er nødvendige for å sikre at selskapet kan driftes på en effektiv og rettferdig måte.

Vi sørger for profesjonell bistand i forbindelse med aksjonæravtale, og sørger også for at avtalen er i tråd med andre dokumenter og avtaler som selskapet har inngått, og at den er fleksibel nok til å håndtere endringer i selskapets situasjon og behov over tid.

Spesialist på aksjonæravtaler

Advokatfirmaet Seland | Rödl l& Partner AS betraktes som en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet. Vi bistår med utforming av nødvendig avtaleverk og dokumentasjon, eksempelvis aksjonæravtaler.

Vi gir tydelige og praktiske råd i forbindelse med aksjonæravtale, forankret i dine kommersielle behov. Hos oss får du direkte kontakt og personlig oppfølging fra den ansvarlige i din sak.

Den samlede kundeporteføljen vår består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider. Vi har i dag en sterk posisjon innenfor bransjer som regnskap/revisjon, oljeservice, maritim sektor, eiendom/entreprise og landbruk.

Vi holder til i Oslo o i Trøndelag, og har oppdragsgivere i hele landet. I Oslo holder vi til rett bak Slottsparken vis a vis Dronning Sonja KunstStall, med kort vei til Nationaltheatret stasjon (utgang Parkveien). Ta kontakt per telefon eller e-post, eller kom innom oss i Parkveien 55.

Du kan trygt benytte deg av vår fagkunnskap i forbindelse med utarbeidelse av aksjonæravtale.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss