Aksjonæravtale - Profesjonell rådgivning

En aksjonæravtale er en avtale som vanligvis inngås mellom aksjeeierne i aksjeselskap, og skal sikre selskapet og aksjonærenes behov. Avtalen betraktes som en privatrettslig avtale som er juridisk bindende mellom de aksjonærene som har inngått den.

Aksjonærene har stor grad av frihet til å bestemme selskapets vedtekter, og kan da bestemme nesten alt om det normalt er inntatt i aksjonæravtalen. Allikevel er det mange regler i forbindelse med aksjonæravtale da den behandles etter alminnelig kontraktsrett. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte en advokat med spesialkompetanse på aksjonæravtale, for å sørge for at regelverket opprettholdes for alle parter.

Spesialist på aksjonæravtaler

Advokatfirmaet Seland Orwall betraktes som en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet. Vi bistår med utforming av nødvendig avtaleverk og dokumentasjon, eksempelvis aksjonæravtaler.

Vi gir tydelige og praktiske råd i forbindelse med aksjonæravtale, forankret i dine kommersielle behov. Hos oss får du direkte kontakt og personlig oppfølging fra den ansvarlige i din sak.

Vi holder til i Oslo, men har oppdragsgivere i hele landet.

Du kan trygt benytte deg av vår fagkunnskap i forbindelse med utarbeidelse av aksjonæravtale.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss