Beskatning ved salg av næringseiendom

Det er mange regler i forbindelse med beskatning ved salg av næringseiendom. Det er mange faktorer som må vurderes. Eksempelvis kan forskjellen på et innmatsalg og tradisjonelt aksjesalg gi enormt store forskjeller og konsekvenser.

Det kan derfor være fornuftig å benytte profesjonell rådgivning, slik at du får oversikt over alle plikter og rettigheter som vil gjelde ved et salg av eiendom, før du tar de endelige beslutningene.

Som spesialister på skatt og næringseiendom kan vi bistå med å utarbeide en grundig og nøyaktig beregning av skatten som må betales, samt gi råd om eventuelle skattefradrag og fordeler som kan være relevante. Vi sørger også for at salget av næringseiendommen er i samsvar med alle relevante skatteregler og -lover, og kan bistå med eventuelle nødvendige rapporteringer til skattemyndighetene.

Generell informasjon i forbindelse ved salg av næringseiendom

Ved salg av næringseiendom må man vanligvis betale skatt på eventuell gevinst som oppstår som følge av salget. Gevinsten blir beregnet som forskjellen mellom salgsprisen og opprinnelig kostpris, justert for eventuelle utgifter knyttet til kjøp, salg og vedlikehold av eiendommen. Skatten som må betales kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert varigheten av eierskapet, størrelsen på gevinsten og eventuelle skattefradrag som kan gjelde.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS bistår med løpende skatterådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer og andre transaksjoner. Videre bistår vi jevnlig ved transaksjoner over landegrensene, og andre spørsmål av global karakter. Vi er opptatt av god oppfølging av våre klienter, og spesialiserer oss på hver enkelt sak. Du vil komme i direkte kontakt med den ansvarlige for din sak, til en hver tid.

Den samlede kundeporteføljen vår består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider.

Erfaring fra relevante instanser

Vi betraktes som et av landets største advokatfirmaer innen skatte- og avgiftsrett. Skatteavdelingen vår består av ni advokater med lang og omfattende erfaring innen fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen.

Har du spørsmål i forbindelse med beskatning ved salg av næringseiendom? Ta kontakt på telefon eller e-post for å benytte deg av vår fagkunnskap.

Spørsmålene og problemstillingene omkring beskatning ved salg av næringseiendom er mangeartede og kan være kompliserte. Seland | Rödl & Partner har en genuin interesse for og erfaring fra komplekse problemstillinger innen fagfeltet. Vi bistår jevnlig med å finne så smidige og gode løsninger.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss