Beskatning ved salg av næringseiendom

Det er mange regler i forbindelse med beskatning ved salg av næringseiendom. Det er mange faktorer som må vurderes. Eksempelvis kan forskjellen på et innmatsalg og tradisjonelt aksjesalg gi enormt store forskjeller og konsekvenser.

Det kan derfor være fornuftig å benytte profesjonell rådgivning, slik at du får oversikt over alle plikter og rettigheter som vil gjelde ved et salg av eiendom, før du tar de endelige beslutningene.

Advokatfirmaet Seland Orwall bistår med løpende skatterådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer og andre transaksjoner. Videre bistår vi jevnlig ved transaksjoner over landegrensene, og andre spørsmål av global karakter. Vi er opptatt av god oppfølging av våre klienter, og spesialiserer oss på hver enkelt sak. Du vil komme i direkte kontakt med den ansvarlige for din sak, til en hver tid.

Den samlede kundeporteføljen vår består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider.

Erfaring fra relevante instanser

Vi betraktes som et av landets største advokatfirmaer innen skatte- og avgiftsrett. Skatteavdelingen vår består av ni advokater med lang og omfattende erfaring innen fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen.

Har du spørsmål i forbindelse med beskatning ved salg av næringseiendom? Ta kontakt på telefon eller e-post for å benytte deg av vår fagkunnskap.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss