Har bedriften fått Bokettersyn?

Få verdifull rådgivning av en advokat

Hvert år gjennomfører Skatteetaten en rekke bokettersyn mot bedrifter her til lands. Formålet er å kontrollere at skatte-,merverdiavgifts-, regnskaps-og bokføringsreglene følges. Et bokettersyn kan være forhåndsvarslet eller uanmeldt.

Har bedriften fått forenklet eller utvidet bokettersyn og havnet i en komplisert sak?
Da kan du trygt benytte deg av vår fagkunnskap.

Mange bedrifter synes bokettersyn er en ubehagelig seanse. Som advokatfirma mener vi det er viktig å huske på at Skatteetaten ikke behøver å ha noen mistanke mot bedriften for å gjennomføre et bokettersyn. Det viktige er å innhente korrekt informasjon, og samtidig ha løpende dialog med skattemyndighetene.

Kompetanse og erfaring fra myndighetene

Samtlige av advokatene i skatteavdelingen i Advokatfirmaet Seland Orwall har verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen, og har garantert gode råd i forbindelse med et bokettersyn.

Vi bistår med løpende rådgivning for alle type bedrifter, og som har behov for en spesialist på bokettersyn og som vet hva bedriften må gjøre i forbindelse med kontrollen.

Har din bedrift fått bokettersyn?

Dersom din bedrift har fått bokettersyn og situasjonen er komplisert, anbefales det å benytte en advokat med kompetanse på skatt- og avgift. Hos oss i Advokatfirmaet Seland Orwall kommer du i kontakt med spesialister som kan gi deg solid rådgivning i forbindelse med bokettersynet.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss