Registering i merverdiavgiftsregisteret

Av Advokat Ingeborg Gjeraker Hellene

Å bli registrert i merverdiavgiftsregisteret er for de fleste næringsdrivende som driver omsetning av varer og tjenester en plikt. 

Så fort omsetningen har passert en terskel, som i dag er på NOK 50 000 over en periode på 12 måneder, så trer registreringsplikten inn og virksomheten er pliktig til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. 

Hvor lang tid virksomheten bruker på å nå en omsetning på over NOK 50 000 er veldig varierende. For noen virksomheter blir omsetningskravet oppnådd den første dagen det drives omsetning, mens for andre kan det ta lenger tid. 

For næringsdrivende er det viktig å vite at det ikke er lov til å fakturere med merverdiavgift for virksomheten er registret i merverdiavgiftsregisteret. For noen virksomheter kan det derfor være nødvendig å forhåndsregistrere seg i merverdiavgiftsregisteret slik at virksomheten kan fakturere med merverdiavgift fra første krone som omsettes. 

Under vil det kort redegjøres for hvordan virksomheten registreres i merverdiavgiftsregisteret, og om vilkårene for å kunne forhåndsregistreres. 

Hvordan bli registret i merverdiavgiftsregisteret

Registering i merverdiavgiftsregisteret kan beskrives som en todelt prosess. Bakgrunnen for dette er at registering i merverdiavgiftsregisteret forutsetter at virksomheten på forhånd er registrert i foretaks eller enhetsregisteret, og har et norsk organisasjonsnummer. For norske virksomheter er dette normalt en selvfølge, men for utenlandske næringsdrivende som skal starte omsetning av varer og tjenester i Norge er dette ofte en overraskelse. 

Del to av registeringsprosessen er registering i merverdiavgiftsregisteret. Tidligere var dette en søknadsprosess på papir, men i dag er registeringen forenklet ved elektronisk registering. Det man trenger er tilgang til Altinn, og de riktige rollene i det registrerende selskap. Det er i dag ikke behov for å dokumentere at man har nådd omsetningsmålet på NOK 50 000. Skulle skatteetaten ha behov for slik informasjon vil du motta informasjon om dette via selskapets postkasse i Altinn. 

Registeringen er normalt gjennomført på et par minutter, og så fort virksomheten er registret skal det faktureres med merverdiavgift. 

Forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret

For noen virksomheter kan det være aktuelt å bli forhåndsregistrert merverdiavgiftsregisteret. Reglene for dette følger av merverdiavgiftsloven § 2-4. 

Dette gjelder for det første virksomheter som skal eller har foretatt store investeringer i forbindelse med oppstart. Virksomheten kan da bli forhåndsregistrert og slik få fradrag for inngående merverdiavgift (inngående merverdiavgift er den avgiften virksomheten betaler ved kjøp av varer eller tjenester til virksomheten). 

For å kunne forhåndsregistrere seg etter denne alternativet må følgende dokumenteres: 

  • Virksomheten har kjøpt varer og tjenester til bruk i virksomheten med merverdiavgift for minst NOK 250 000. 
  • Det må antas at virksomheten ikke vil nå beløpsgrensen for ordinær registering på NOK 50 000 først etter fire måneder. 
  • Virksomheten forventer en omsetning som er godt over beløpsgrensen på NOK 50 000 etter at de fire månedene har passert. 

For det andre kan virksomheter som raskt vil oppnå beløpsgrensen på NOK 50 000 forhåndsregistrere seg. Kravet er da at du vet at virksomheten vil nå beløpsgrensen senest inne tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes. 

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS er et av landets større advokatfirmaer innen skatte- og avgiftsrett. Skatteavdelingen består av 9 advokater med lang og omfattende erfaring innen fagfeltet. Samtlige av advokatene i skatteavdelingen har verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen.

I tillegg til skatt har vi en betydelig avgiftsrettslig kompetanse. Vi bistår klienter i spørsmål om merverdiavgift og andre avgifter, inkludert avgiftsmessige spørsmål ved internasjonale forhold. Vi har dessuten god kunnskap om både toll og særskatteregimene i Norge.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss