Jørgen Sandaas Jynge

Om 

Jørgen Sandaas Jynge

About 

Jørgen Sandaas Jynge

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden. Som ledd i dette har han arbeidet med eiendomsutvikling, kontraktsforhandlinger, leiekontrakter, kjøp og salg av næringseiendom og finansielle analyser og verdivurderinger. Jynge har også erfaring som rådgiver i kommunal forvaltning. Jynge bistår med rådgivning innen utviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. Han har utstrakt erfaring med forhandlinger og benyttes også som foredragsholder.

PRAKSIS

 • Managing Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
 • Managing Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-2022)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2019-2021)
 • Advokat og Partner, Advokatfirmaet Pind AS (2016-2019)
 • Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS (2014-2015)
 • Leder utleie og leietakerrådgivning, GVA CRE Norway (2012-2015)
 • Senior rådgiver, Hadrian Eiendom AS (2011-2012)
 • Eiendomssjef, McDonald's Norge AS (2005-2011)
 • Rådgiver, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune (2001-2005)
 • Research Associate, Korn/Ferry International (2001 )
 • Rådgiver, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune (1999-2000)

UTDANNING

 • AFF, Bergensprogrammet - ledelse i kunnskapsbedrifter, NHH (2017)
 • Executive Master of Management, program i finans og bedriftsøkonomisk analyse, Handelshøyskolen BI (2009)
 • Cand. jur, Universitetet i Oslo (1998)
 • Engelsk for jurister, Universitetet i Oslo

Kompetanseområder 

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Areas of expertise

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us