Per Aksel Hosar

Om 

Per Aksel Hosar

About 

Per Aksel Hosar

PRAKSIS

  • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2023-)
  • Partner, Nordia Law (2020-2023)
  • Advokat, Økland & Co DA (2011-2020)
  • Advokatfullmektig/Advokat, Ræder DA (2008-2011)
  • Rådgiver, Landbruksdepartementet (2006-2008)
  • Førstekonsulent, Konkurransetilsynet (2006)
  • Arbeidsgruppeleder, Juridisk fakultet, UiB (2004-2005)

UTDANNING

  • Cand. Jur. Universitetet i Bergen

Kompetanseområder 

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Areas of expertise

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us