Rune Vikan

Om 

Rune Vikan

About 

Rune Vikan

Vikan har lang erfaring innen forretningsjuss, blant annet som «in-house» og ekstern advokat for store og mellomstore bedrifter. Dette innebærer bistand innenfor en rekke rettsområder, herunder arbeidsrett. Han har spesialkompetanse innenfor kontraktsrett, herunder i internasjonale kontraktsforhold. Vikan arbeider mye med rettsspørsmål ved utvikling og utbygging av bolig og næringseiendom og ellers innen fast eiendoms rettsforhold i vid forstand. Sentrale deler av saksporteføljen omfatter skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Vikan prosederer løpende saker i retten og er foredragsholder innen kontraktsrett og forhandlinger. Han er godkjent advokatmekler.

PRAKSIS

 • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-2022)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2016-2021)
 • Partner, Advokatfirma Orwall & Co DA (2004-2016)
 • Advokat, Advokatfirma Ræder DA (2000-2004)
 • Konsernadvokat, Alcatel STK ASA (Nexans) (1995-2000)
 • Advokat, Advokatfirma Hjort DA (1992-1995)
 • Dommerfullmektig Nes sorenskriverembete, Sørumsand (1990-1992)
 • Finansdepartementet, Skattelovavdelingen (1988-1989)

UTDANNING

 • Godkjent advokatmekler, advokatmeklerkurs (2003)
 • Studier i økonomi, administrasjon og ledelse ved bl.a. BI (1998-1999)
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo (1988)

Kompetanseområder 

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us