Siri Fadum Harstad

Om 

Siri Fadum Harstad

About 

Siri Fadum Harstad

Fadum Harstad har bred juridisk erfaring fra, og arbeider hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning innenfor området familie -og arverett herunder arveplanlegging, men bistår også privatpersoner med problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold og arbeidskonflikter. Siri er i tillegg en mye brukt foredrags- og kursholder innenfor sine områder.

Praksis

  • Senioradvokat, Advokatfirmaet | Seland Rödl & Partner AS (2022-)
  • Advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS (2017-2022)
  • Advokat sourcing (kontraktsansvarlig), Storebrand konsernets innkjøps- og sourcingavdeling (2012-2017)
  • Advokat, Storebrand Livsforsikring AS (2002-2012)
  • Advokatfullmektig, Storebrand Livsforikring AS (1997-2002)
  • Personskadekonsulent, IF skadeforsikring (1996-1997)
  • Juridisk Konsulent,  Rikstrygdeverket- sykepengekontoret (1994-1996)
  • Juridisk Konsulent, Asker trygdekontor (1993-1994

Utdanning

  • Advokatbevilling 2002
  • Juridisk embetskeasmen 1993, cand.jur

Kompetanseområder 

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us