Ingeborg Kristin Finsrud

Om 

Ingeborg Kristin Finsrud

About 

Ingeborg Kristin Finsrud

Praksis

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2022)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-2024)
  • Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2024-)

Utdannelse

  • Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Sørøst-Norge (2016-2019)
  • Master i rettsvitenskap fra Københavns Universitet (2019-2021)

Kompetanseområder 

No items found.

Areas of expertise

No items found.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us