Svein Aalling

Om 

Svein Aalling

About 

Svein Aalling

Aalling har omfattende erfaring innen landbruksrett, eiendomsrett, selskaps- og samvirkerett, samt skatterettslige spørsmål knyttet til disse områdene. Han arbeider også med fast eiendoms rettsforhold som ekspropriasjon, tingsrett og tomtefeste, og har bistått en rekke grunneiere i forbindelse med opsjons- og utbyggingsavtaler. Aalling brukes mye som foredragsholder innen temaet skatterett, samvirkeforetak og landbruksrett.

PRAKSIS

 • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-2022)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2016-2021)
 • Partner, Advokatfirma Orwall & Co DA (2010-2016)
 • Fast advokat, Advokatfirma Orwall & Co DA (2007-2010)
 • Advokat og fagsjef skatt, Norges Bondelag (2001-2007)
 • Skattedirektoratet (1997-2001)
 • Skattefogden i Oslo og Akershus (1995-1997)
 • Bonde/selvstendig næringsdrivende (1984-)

UTDANNING

 • Cand. jur. Universitetet i Oslo (1995)
 • Agronom fra Vinterlandbruksskolen
 • Bedriftsøkonom fra BI

Kompetanseområder 

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Primærnæring (skog- og landbruk)

Seland | Rödl & Partner AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland | Rödl & Partner AS tilbyr gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Les mer

Areas of expertise

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Primærnæring (skog- og landbruk)

Seland | Rödl & Partner AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland | Rödl & Partner AS tilbyr gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us