Elinor A. Kaland

Om 

Elinor A. Kaland

About 

Elinor A. Kaland

Kaland ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018 med master i rettsvitenskap. Hun har opparbeidet seg bred erfaring fra problemstillinger knyttet til skattefastsetting, samt en rekke klagesaker i forbindelse med blant annet internasjonale arbeidsforhold.

Kaland har erfaring fra Ernst & Young Advokatfirma AS, hvor hun arbeidet som rådgiver knyttet til personbeskatning og trygd for en rekke norske og utenlandske aktører.

PRAKSIS

  • Fast advokat, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-2022)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021- 2022)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ernst & Young AS (2018-2021)

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2018)
  • Utveksling ved Queen Mary University of London (2017)
  • Kurs ved London School of Economics and Political Science (2014)

Kompetanseområder 

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Areas of expertise

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us