Truls Johannesen

Om 

Truls Johannesen

About 

Truls Johannesen

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning. Han arbeider med eiendomstransaksjoner, eiendomsmegling, eierformer, rettighetsstiftelser og andre problemstillinger knyttet til det å eie, overdra, utvikle og drive fast eiendom. Johannesen har lang erfaring med prosedyre, tvangsfullbyrdelse, tinglysing, skifte og annen prosess. Han har også arbeidet med selskapsrett og arbeidsrett, særlig rettet mot selskaper som driver med fast eiendom.

PRAKSIS

 • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-2022)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2019-2021)
 • Advokat og partner, Advokatfirmaet Pind (2009-2019)
 • Advokat, Codex advokat Oslo AS (2007-2009)
 • Seniorrådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet (2006-2006 )
 • Ks. tingrettsdommer Heggen og Frøland tingrett (2006- )
 • Dommerfullmektig Moss tingrett (2003-2005)
 • Dommerfullmektig Alta tingrett (2003-2003 )
 • Rådgiver Justisdepartementet, Domstolsavdelingen (1999-2002)

UTDANNING

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1999)

Kompetanseområder 

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us