Omstilling i eiendomsbransjen?

Norges Bank har i sin halvårlige rapport Finansiell stabilitet vurdert sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. De gode nyhetene er at norske banker er solide og har god nok kapital til å tåle tapene som kan komme. De fleste husholdninger og bedrifter vil også kunne håndtere økte utgifter og inflasjon. Men for noen blir det tøffere en for andre.

15/11/23

Tøffere tider

Norges Bank har i sin halvårlige rapport Finansiell stabilitet vurdert sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. De gode nyhetene er at norske banker er solide og har god nok kapital til å tåle tapene som kan komme. De fleste husholdninger og bedrifter vil også kunne håndtere økte utgifter og inflasjon. Men for noen blir det tøffere enn for andre.

Bedrifter innenfor næringseiendom har mye gjeld og dårligere lønnsomhet som følge av økte rentekostnader. Samtidig har prisene på næringseiendom falt det siste året, og de forventes å falle videre.

Norges bank forventer at leieinntektene øker det neste året. Det vil i så fall gi næringseiendomsbedriftene mulighet til å håndtere økte rentekostnader. Skulle leieinntektene derimot synke, vil det føre til at mange får problemer med å betjene gjelden. Samtidig vil fallende eiendomspriser gjøre at det blir vanskelig å refinansiere gjeld som forfaller.

Bedrifter innenfor næringseiendom bør derfor være tidlig ute med å ta grep.

Omorganisering, nedskalering, restrukturering og konkurs

Næringseiendomsbedrifter har mange mulige tiltak som kan gjøres for å forberede seg på tøffere tider. Her er noen nyttige påminnelser, nå som vinteren kommer:

  • Ta hensyn til vær- og skredvarsel
  • Det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er mange tegn som tyder på at eiendomsbransjen kan få problemer. Hør på det
  • Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Dette er kanskje ikke tiden til de aller sprekeste prosjektene med høy risiko.
  • Vend i tide, det er ingen skam å snu. Selv om det er vanskelig, kan det være nødvendig å stramme inn på livremmen for å komme seg trygt gjennom det neste året. Noen problemer bør man kvitte seg med før det blir for ille.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us