SANCTION CONTROL AND BUSINESS INFECTION RISKS

A practical instruction to avoid, detect and contain EU and US sanctions violations

12/6/22

Vi er så heldig å få besøk av Tobias Kohler fra Rödl & Partner, Kohler bistår nasjonale og internasjonale virksomheter innen M&A, selskapsrett og utenlandske investeringer.

Tobias Kohler er en erfaren foredragsholder og vil holde foredrag sammen med advokat Truls Johannesen, 22. juni i Parkveien 55 kl. 10:00-12:00, etterfulgt av en lett lunsj. Foredraget kan og følges på Teams.

Ettersom Norge generelt følger EUs sanksjoner, og mange norske selskaper har tette forbindelser til USA, er det viktig å være oppdatert på gjeldende sanksjoner for å minimere risikoen for mulige overtredelser og potensielle negative konsekvenser forbundet med dette.

Sanksjonene kan påvirke norske virksomheter direkte. Sanksjonene kan også påvirke utenlandske selskaper, som forsyner norske virksomheter med selskaper eller tjenester, og dermed hindrer oppfyllelse av kontraktsforpliktelser i Norge.

Les mer om Tobias Kohler

Les mer om Truls Johannesen

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us