Advokatfirmaet Seland Orwalls Skatte- og avgiftsforum

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket preges av stadige endringer.

No items found.
28/11/17

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket preges av stadige endringer.

Advokatfirmaet Seland Orwall har høy kompetanse og lang erfaring innen skatte- og avgiftsfeltet, som er ett av våre hovedområder. Vi holder jevnlig kurs om temaene og sender ut nyhetsbrev om aktuelle temaer og endringer, og søker å skape arenaer for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Blant annet inviterer vi deltagere i vårt Skatte- og avgiftsforum til en faglig samling to ganger i året, for å gjennomgå nyheter og endringer på skatte- og avgiftsfeltet.

Ønsker du å vite mer om våre fagfelt og tjenestetilbud, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us