Anne Cathrine Sundby tiltrer som ny partner i Advokatfirmaet Seland Orwall AS

Anne Cathrine Sundby har tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Seland Orwall AS.

No items found.
13/9/21

Anne Cathrine Sundby har tiltrådt som partner i Advokatfirmaet Seland Orwall AS. Hun vil arbeide innenfor selskapets fokusområder fast eiendomsrettsforhold og selskapsrett. Anne Cathrine Sundby har solid kompetanse og erfaring med forretningsjuridisk rådgivning innenfor disse feltene etter over ti år som advokat i Circle K (tidligere Statoil). Før dette var hun advokat i Advokatfirmaet BAHR der hun bistod både nasjonale og internasjonale klienter. Anne Cathrine Sundby er cand.jur fra Universitetet i Oslo, og har også hatt stilling som stipendiat tilknyttet Handelshøyskolen BI.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us