Åpenhetsloven - Redegjørelsesfristen 30. juni nærmer seg!

Virksomheter med plikter etter åpenhetsloven må offentliggjøre sin redegjørelse av aktsomhetsvurderinger de har gjort hvert år innen 30. juni. Det følger av åpenhetsloven flere krav til hva redegjørelsen må inneholde, og hvordan den skal utformes. Redegjørelsen må offentliggjøres.

12/4/24

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022, med krav om offentliggjøring av første redegjørelse for aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023. Dette er nå snart et år siden, og siden virksomheters etterlevelse av åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess, er det vår anbefaling å stille spørsmålene: -

• Etterlever din virksomhet åpenhetsloven?

• Ved risikobasert tilnærming, er det i dag andre faktorer som gjør seg gjeldene?

• Gjelder aktsomhetsvurderingene vi gjennomførte i fjor?

• Foreligger det endringer i risikovurderinger?

• Var ikke virksomheten din omfattet av loven i fjor, men er det nå etter et godt 2023?

Vær oppmerksom på at også mindre virksomheter er opplysningspliktige overfor sine kontraktsparter som er omfattet av åpenhetsloven. Vi anbefaler derfor også virksomheter som ikke selv er direkte omfattet av åpenhetslovens bestemmelser om å foreta interne aktsomhetsvurderinger, og ha oversikt over sine leverandørkjeder.

Er du usikker på om din virksomhet er omfattet av åpenhetsloven, eller hva loven betyr for din virksomhet, ta kontakt med advokat Ingeborg Gjeraker Hellene og advokat og partner Johan S. Seland.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us