Arealsvikt ga rett til krav på erstatning

En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt – dommen viser at arealsvikt ikke bare er et spørsmål om prosentregning.

No items found.
28/9/20

En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt – dommen viser at arealsvikt ikke bare er et spørsmål om prosentregning.

Tvisten gjaldt krav om erstatning etter avhendingsloven. Dommen viser at en mangelsvurdering er mer enn en vurdering av avvikets størrelse i prosent.

Vi har skrevet en artikkel i Estate Nyheter om dommen, som kan leses her.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us