Eide du aksjer i 2010?

Sjekk opplysningene i aksjeoppgaven og selvangivelsen. Det er igjen selvangivelsestid, og tid for å sjekke alle tall og opplysninger som er forhåndsutfylt av skatteetaten.

No items found.
14/4/11

Sjekk opplysningene i aksjeoppgaven og selvangivelsen. Det er igjen selvangivelsestid, og tid for å sjekke alle tall og opplysninger som er forhåndsutfylt av skatteetaten. Det gjelder da å undersøke om alle fradrag har kommet med, og om inntekter eller formue har blitt satt for høyt.

Dersom du eide aksjer i ikke-børsnotert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i 2010 hvor det ble foretatt kapitalendringer i løpet av året, gjelder det å huske på at det er verdien 1. januar 2011 som skal legges til grunn, og ikke 1. januar 2010. Dette er spesielt viktig dersom verdien av selskapet har sunket i løpet av året.

Dersom du har realisert aksjer i løpet av 2010, gjelder det å undersøke at du har fått fradrag i den beregnede gevinsten for inngangsverdi og skjermingsgrunnlag. Vår erfaring så langt i forbindelse med behandling av selvangivelser for 2010 er at det i mange tilfeller er feil i de oppgavene som har blitt sendt ut fra skatteetaten.

En liten påminnelse: Husk å undersøke om ligningsverdien av boligen din og øvrig fast eiendom er satt innenfor grensene på henholdsvis 30 % av markedsverdien for primærbolig og 60 % for sekundærbolig.

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us