EN LIVSKRAFTIG OG KOMPETENT 30-ÅRS-JUBILANT

Den 1. september fyller Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS 30 år. Som flere mellomstore advokatfirmaer i hovedstaden var firmaet opprinnelig et kontorfellesskap av driftige advokater, som har holdt døren åpen for nye, dyktige advokater, og nye samarbeidsformer. I dag er advokatfirmaet en del av Rödl & Partner; Europas 6. største advokatfirma. I forbindelse med 30-årsmarkeringen gir vi deg her historien bak jubilanten.

30/8/23

Forhistorie

Johan S. Seland gikk 1. september 1988 inn i et kontorfellesskap bestående av brødrene Nils Petter og Jens A. Jacobsen, Terkel Bull Enger, Odd Erik Haakonsen og Cato R. Blikom. I 1991/92 trådte de 3 førstnevnte ut av kontorfellesskapet. Einar Heiberg kom inn i kontorfellesskapet året etter.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS 1993 – 2023

Ved Audun Gjøsteins inntreden 1. september 1993 ble forløperen til dagens advokatfirma, Advokatfirmaet Haakonsen, Blikom & Co DA etablert. Fellesnevneren for alle 5 partnere, var en sterk forankring i skatte- og avgiftsrett, selskapsrett og generell forretningsjus. Tvisteløsning og prosedyre var også en viktig del av firmaet kompetanse.

Firmaet hadde de første årene kontorer i daværende Drammensveien 21 B, (nå Henrik Ibsens gate 53). I 1994 flyttet firmaet til Klingenberggata 7 B, og forble i bygget frem til 2021, da det flyttet til dagens lokaler i Parkveien 55.

Mens firmaet var i Klingenberggata trådte Odd Erik Haakonsen ut, hvoretter firmaet endret foretaksnavn til Seland, Blikom & Co DA. Dette ble senere i tråd med utviklingen forenklet til Advokatfirmaet Seland & Co DA.

I 2016 fusjonerte firmaet med Advokatfirmaet Orwall & Co DA, også det med historie tilbake til tidlig i 1990-årene, og ble til Advokatfirmaet Seland Orwall DA. Gjennom fusjonen fikk begge de tidligere firmaene større slagkraft med bredere og dypere kompetanse.  Advokatene i Orwall brakte med seg et unikt nettverk og tilhørende kompetanse innen landbruksrett, med klientbase over hele landet. Firmaet har senere ved flere anledninger tatt inn grupper av partnere og andre medarbeidere fra andre advokatfirmaer, som ytterligere har styrket kompetanse og kapasitet.

Advokatfirmaet ble omorganisert til aksjeselskap i 2021.

Fra 2007 har advokat Seland samarbeidet med det tyske multiprofesjonsselskapet Rödl & Partner med hovedkontor i Nürnberg. Rödl & Partner dekker profesjonene som advokatvirksomhet, skatterådgivning, revisjon og regnskapsføring mv., med særlig vekt på bistand til tyske, familieeide foretak med virksomhet i utlandet.  Tyskland er av verdens største økonomier og blant Norges fremste handelspartnere, som innebærer behov for bistand og råd på tvers av landegrensene.

Det uformelle samarbeidet med Rödl & Partner utviklet seg mer og mer både i volum og art, og i 2022 ble partene enige om å formalisere samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale.  

Samarbeidsavtalen ga grunnlag for å endre foretaksnavnet til dagens Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS, men innebar ingen endring av eierforholdene – firmaet er fortsatt full ut eid av 11 norske partnere.  Gjennom avtalen er firmaet blitt en del av Rödl & Partners verdensomspennende virksomhet med over 5 500 medarbeidere fordelt på mer enn 110 kontorer i over 50 land.

Gjennom samarbeidet med Rödl & Partner og målrettet aktivitet i markedet, opplever firmaet nå en kraftig vekst. Firmaet blir lagt merke til i markedet, og norske klienter verdsetter tilgangen til et eget, internasjonalt nettverk. I sommer ervervet Rödl & Partner et norsk regnskapsforetak, slik at det nå både nasjonalt og internasjonalt kan tilbys regnskaps – og andre driftsmessige tjenester gjennom Rödl & Partner Accounting AS.

Veksten skjer også innenlands. Firmaet åpnet avdelingskontor i Verdal tidligere i år, og er sammen med SpareBank 1 hovedsamarbeidspartner med Innherred næringsforening. Innherred, med Verdal som kraftsentrum, har et variert og spennende næringsliv, som tydelig setter pris på den kompetanse og de tjenester firmaet har å tilby.

De senere år har vi jobbet aktivt med strategien for selskapet og satt oss noen mål. Vi ser at strategien er vellykket og at firmaets utvikling går den retningen vi ønsker - dette er vi selvsagt veldig fornøyd med, uttaler Managing Partner Jørgen Sandaas Jynge.

Vi er stolte av at Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner ved 30-års jubiléet er mer kompetent, vitalt og voksende enn noen gang!

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us