Enklere merverdiavgift - foreslår avvikle nullsats på kultur og bøker

Enklere merverdiavgift - foreslår avvikle nullsats på kultur og bøker

No items found.
16/5/19

ENKLERE MERVERDIAVGIFT - FORESLÅR AVVIKLE NULLSATS PÅ KULTUR OG BØKER

Finansministeren fikk 15. mai overlevert utredningen om en enklere merverdiavgift.

Utvalget mener at bruken av differensierte satser som et virkemiddel for å fremme allmenne samfunnshensyn ikke er egnet. Utvalget går inn for å fjerne de reduserte satsene og flere av nullsatsene (fritak), og innføre én felles merverdiavgiftssats.

Forslaget medfører dermed at det innføres alminnelig merverdiavgiftssats i overnattingssektoren, samt at det gjeninnføres alminnelig merverdiavgiftssats på næringsmidler.

Når utvalget går inn for å innføre alminnelig merverdiavgiftssats der det tidligere har vært nullsats, omfatter dette ikke uventet el-biler. Mer overraskende er at forslaget også omfatter kultur- og idrettsarrangementer, samt bøker, tidsskrifter mv. Det er foreslått at innføringen skjer i to omganger, slik at satsen først økes til 12 %.

Dersom utvalgets forslag blir gjennomført, blir fritaket som ble innført for ebøker og elektroniske tidsskrifter i revidert nasjonalbudsjett 13. mai i år med andre ord bli en kortvarig fordel for bransjen.

Endringen er anslått å øke statens årlige inntekter med 25 milliarder. Utvalget er delt i meningene om hvorvidt denne provenyøkningen eventuelt kan kompenseres gjennom å redusere den alminnelige avgiftssatsen til 23 %, eller om de økte inntektene skal benyttes til andre mer målrettede kompensasjonstiltak.

Utvalget har ikke sett på unntakene for så vidt gjelder finansielle tjenester og fast eiendom.

Rapporten vil nå bli sendt på høring. Finansdepartementet signaliserte i sin pressekonferanse at regjeringen ikke ønsker å fjerne ordningen med differensierte satser fullstendig. Det eneste som er sikkert er at man i alle fall kan regne med debatt om temaet.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us