Erik Stenvik Granly skriver sin masteroppgave hos Seland

Stud. Jur. Erik Stenvik Granly har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "OECD Art. 5 - Stedskravet som vilkår for etablering av fast driftssted".

No items found.
18/3/14

Stud. Jur. Erik Stenvik Granly har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "OECD Art. 5 - Stedskravet som vilkår for etablering av fast driftssted".

Oppgaven omhandler internasjonal skatterett og tolkning av skatteavtaler.


Når et utenlandsk selskap driver virksomhet i Norge, er det avgjørende å kunne fastslå om Norge eller hjemstaten har beskatningsretten til inntektene.
Dersom Norge har en skatteavtale med selskapets hjemstat, reguleres dette av bestemmelsene om fast driftssted i skatteavtalen.


Tema for oppgaven er å redegjøre for hvilke stedlige krav som må være oppfylt for at et selskap skal anses for å ha etablert et fast driftssted.
Hoveddelen av oppgaven går ut på å tolke begrepene forretningssted ("place of business") og at dette forretningsstedet må være fast ("fixed").

erik.stenvik.granly@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us