Fagdager Revisorforeningen

Advokat Einar Heiberg holder foredrag under Revisorforeningens fagdager om aktuelle dommer og bindende forhåndsuttalelser 2010, særlig om forholdet lønn/utbytte og omklassifisering, aksjevederlag og ansettelsesforhold.

No items found.
16/11/10

Advokat Einar Heiberg holder foredrag under Revisorforeningens fagdager om aktuelle dommer og bindende forhåndsuttalelser 2010, særlig om forholdet lønn/utbytte og omklassifisering, aksjevederlag og ansettelsesforhold.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us