Forenklinger i regelverket om reiseregninger

Kravet om papirskjema ved reiseregninger oppheves fra 1. juli.

No items found.
23/6/14

Kravet om papirskjema ved reiseregninger oppheves fra 1. juli. En forskriftsendring (forskrift til skattebetalingsloven) innebærer at kravet om at regnskap skal inneholde originalbilag for ansattes utlegg oppheves. Man slipper altså fremover fysisk å ta vare på papirkvitteringer for å få tilbake utlegg til f. eks. mat, telefon og taxi av arbeidsgiver. Det kan i stedet leveres reiseregninger med elektronisk kvittering.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us