Forslag om grunnrenteskatt på havbruk

I dag legger regjeringen frem det ventede forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. I høringsforslaget, som ble lagt frem før jul, ble skatten foreslått innført fra 1. januar i år. Høringsfristen var imidlertid først 4. januar, og det har heftet stor usikkerhet om innholdet i forslaget og når reglene ville komme.

28/3/23

I dag legger regjeringen frem det ventede forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. I høringsforslaget, som ble lagt frem før jul, ble skatten foreslått innført fra 1. januar i år. Høringsfristen var imidlertid først 4. januar, og det har heftet stor usikkerhet om innholdet i forslaget og når reglene ville komme.

Forslaget, som ble lagt frem i en pressekonferanse i dag tidlig, viderefører i det vesentlige høringsforslaget, men det er likevel foreslått noen viktige endringer:

  • Grunnrenteskatten foreslås til en effektiv skattesats på 35%, altså noe lavere enn det opprinnelige forslaget på 40%
  • Regjeringen får bort fra forslaget om å benytte NASDAQ-priser for å fastsette prisen på lak. I stedet foreslås det opprettet et uavhengig prisråd, som vil fastsette markedsverdier ved merdkanten fra og med 2024. I 2023 skal selskapene selv fastsette markedsverdien.
  • Det foreslår ikke en naturressursskatt

Selv om foreslått skattesats er lavere enn høringsforslaget, innebærer dette en betydelig skjerpelse av beskatningen av havbruk, noe som utvilsomt vil påvirke lønnsomheten i nøringen fremover.

Vi ser det som positivt at man har gått bort fra forslaget om å bruke NASDAQ-priser på laks som beregningsgrunnlag. Du kan lese mer om årsaken til vår kritikk av dette opprinnelige forslaget her: Grunnrenteskatten – ender ikke sluttregningen uansett i laksedisken? | Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (seland-roedl.no)

Forslaget, og proposisjonen i sin helhet kan leses her:

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk - regjeringen.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us