Frokostseminar 4. juni: Aksjeinsentiver til ansatte

Velkommen til frokostseminar om aksjeinsentiver til ansatte – praktiske løsninger og skattemessige konsekvenser.

No items found.
8/5/19

Velkommen til frokostseminar om aksjeinsentiver til ansatte – praktiske løsninger og skattemessige konsekvenser.

Å tildele aksjer, opsjoner el. til sentrale ansatte i en bedrift kan være en effektiv måte å etablere et varig samarbeid med en felles motivasjon.

Men hvordan bør det organiseres? Hva er vanlig mht. bindingstid og salgsbegrensninger? Hva skal lønnsbeskattes? Bør det opprettes aksjeklasser? Skal utbytte beskattes som lønn?

Det finnes mange ulike modeller for tildeling av eierskap til ansatte. Modellene har også ulike skattemessige konsekvenser som det er viktig å være oppmerksomme på.

I kurset gjennomgår vi følgende:

  • Ulike former for aksjeinsentiver
  • Avtalevilkår for inntreden og uttreden
  • Reguleringer i eiertiden – vedtekter og aksjonæravtaler
  • Skattemessige konsekvenser
  • Dokumentasjon og opplysninger til skattemeldingen

Velkommen til våre lokaler i Vika!

Tid: 4. Juni 2019 kl 8:15 - 10:00
Lett servering og registrering fra 7:45
Sted: Klingenberggt 7A
Påmelding:
post@selandorwall.no

Kursholdere er adv. Audun Gjøstein og adv. Anniken R. Arntzen.

bag
pen

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us