Gudrun Bugge Andvord oppnevnt som medlem i ekspertutvalg

Regjeringen har i statsråd 19. juni 2015 oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden. Advokat og partner i Advokatfirmaet Seland DA, Gudrun Bugge Andvord, er en av 10 medlemmer i dette utvalget.

No items found.
23/6/15

Utvalget skal blant annet vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet. Fiskerne høster av fellesskapets verdier. Regjeringen mener det er behov for å tallfeste hvor store verdier dette representerer og hvordan tilbakebetalingen til samfunnet kan skje. Hvor stor er ressursrenten og bør denne underlegges en særskilt beskatning, som i noen andre sektorer som nytter gratis naturressurser. For mer informasjon om dette utvalget se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-regler-for-fiskekvoter/id2423952/

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us