HMS og julearbeid i hjemmet

Julen bringer med seg mange oppgaver som skal gjøres i hjemmet, dette kan føre til stress, skader etc. For å bevare julehyggen og familieidyllen er det derfor viktig i ethvert hjem å nedlegge noen retningslinjer knyttet til HMS og julearbeid i hjemmet.

No items found.
17/12/12

Julen bringer med seg mange oppgaver som skal gjøres i hjemmet, dette kan føre til stress, skader etc. For å bevare julehyggen og familieidyllen er det derfor viktig i ethvert hjem å nedlegge noen retningslinjer knyttet til HMS og julearbeid i hjemmet.

Det er arbeidsgiver (altså den som har makta, stort sett mamma i huset) som har ansvar for å utvikle, vedlikeholde og bruke kvalitetssystemet. Advokatfirmaet Seland har i den forbindelse satt opp noen punkter som kan være utgangspunktet ved utarbeidelse av HMS retningslinjer:

- HMS-opplæring skal være en viktig del av husholdningens kvalitetssystem. Det er derfor viktig å gjennomføre bakeøvelser med ufarlig redskap og kald stekeovn i god tid før julestria setter inn.

- Retningslinjene bør regulere barnearbeid. FNs barnekonvensjon forbyr arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, eller skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling. Det er derfor svært viktig å tilrettelegge slik at alle barn som ønsker kan delta i produksjonen, og videre fastsette bestemmelser for nedre grense for farlig arbeid.

- Definisjon av farlig arbeid: utførende kan komme i kontakt med produksjonsutstyr eller byggevarer med høy temperatur eller eventuelt andre farlige gjenstander som kniv. Et eksempel er transport av ferdig produserte kaker fra stekeovn til rist for avkjøling. Nedre aldersgrense settes av vettig voksen person. Arbeidsgiver plikter å påse at aldersgrensen blir overholdt og ikke tøyes pga. sutring og store krokodilletårer.

- Det skjer endel ulykker knyttet til farlig arbeid og det er viktig med forebyggende arbeid. Påse at det brukes riktig verneutstyr som store tykke grytevotter.

- Arbeid under påvirkning av alkohol må ikke forekomme, da det er stor fare for byggeskader og personskader. Den som er påvirket må tas ut av produksjonen. Det kan selvfølgelig gjøres en vurdering om det er mulig med alternative arbeidsoppgaver. Alternative oppgaver kan være motivator, forsanger etc.

Med disse retningslinjene bør førjulstiden være en hyggelig tid. Hver enkelt familie må selvfølgelig tilpasse retningslinjene til sitt hjem og medlemmer. Det kan også med fordel avholdes en fagdag med teambygningsaktiviteter og faglig input i god tid før jul, slik at alle medlemmer av familien er godt forberedt. Ha en trygg julefeiring!

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us