Intervju med advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen

I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater og advokatfullmektiger.

No items found.
1/10/20

I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater og advokatfullmektiger. Det nyeste tilskuddet til firmaet, er Kristine Hovind Bøhnsdalen. Bøhnsdalen er ansatt som advokatfullmektig, og har tidligere vært tilknyttet Seland Orwall som student.

Hei Kristine, takk for at du tar deg tid til å fortelle litt om ditt liv som advokatfullmektig i Seland Orwall! Kanskje du har lyst til å fortelle litt om deg selv før vi går inn på spørsmålene vi har til deg?

Jeg er 27 år og bor for tiden i Lillestrøm, men er oppvokst på en gård i Skedsmo kommune. Jeg ble ferdig med å studere juss våren 2018. Ellers har jeg godt humør, og er egentlig svært fornøyd med livet!

Hvordan ser en arbeidshverdag som advokatfullmektig ut for deg?

Arbeidshverdagen min er veldig variert. Som advokatfullmektig får man jobbe med både stort og smått, og innenfor flere ulike rettsområder. Oppgaver jeg kan få i løpet av en dag kan bestå i alt fra å være med på klientmøter, skrive utkast til brev/e-post, skrive en kjøpekontrakt, skrive konsesjonssøknad, skrive klage over vedtak, besvare enkeltspørsmål fra klienter til å det å skrive et testament. Som du ser kan det være omtrent alt!

Du har jo jobbet noen år hos Kartverket frem til nå. Hva er fordelen med å ha en slik type kompetanse før man blir advokatfullmektig?

Å jobbe som juridisk rådgiver i statlig sektor var en veldig fin start på arbeidslivet. Man lærer å gå fra det å være student til å bli en arbeidstaker, med alt dette innebærer. Det er også fint å ha innsikt i hvordan ting gjøres "på den andre siden av bordet". Det vil ofte være andre hensyn som må ivaretas når man representerer staten, enn i det private næringsliv. Dette er det fint å ha erfaring med når man jobber som advokatfullmektig i et advokatfirma. Jeg lærte mye grunnleggende om fast eiendom hos Kartverket som er veldig nyttig i et firma som Seland Orwall. Fast eiendom er jo et av hovedfagområdene her. I Kartverket jobbet jeg mye med spørsmål knyttet til grunnboka og tinglysing. Dette er også kunnskap som jeg allerede har fått bruk for her.

Hvorfor valgte du å bli advokatfullmektig hos Seland Orwall?

Da jeg skrev masteroppgaven min, skrev jeg den hos Seland Orwall. Det var en god opplevelse å få være en del av arbeidsplassen i det siste halvåret av studiet mitt. Jeg kan beskrive firmaet som et inkluderende og godt miljø, kombinert med høy faglig kunnskap. En annen grunn til at jeg valgte nettopp Seland Orwall, er at ett av hovedfagområdene er fast eiendom, herunder primærnæring. Dette er rettsområder som jeg gjerne vil jobbe med fremover. Ellers er Seland Orwall et mellomstort advokatfirma, noe jeg synes er positivt. Dette betyr at man får jobbe med mange forskjellige rettsområder og får varierende arbeidsoppgaver - noe som gjør at man får relativt bred erfaring allerede som advokatfullmektig!

I 2018 hadde du som du nevnte skriveplass hos Seland Orwall. Kan du fortelle litt om tilbudet du fikk som masterstudent under ditt opphold her, og hva du skrev om innenfor våre tre hovedfagområder?

Jeg tok kontakt med Seland Orwall før vi skulle levere inn den endelige problemstillingen for masteroppgaven til universitetet. Jeg hadde lyst til å skrive om odelsrett, og ble tipset om å ta kontakt med et advokatkontor som samarbeider med Bondelaget for å drøfte tema og problemstilling for oppgaven min. Hos Seland Orwall er det flere advokater som har jobbet mye med odelsrett, så det var veldig nyttig å få drøfte ulike temaer med dem. Jeg ble deretter tilbudt skriveplass! Jeg fikk eget kontor, benytte teknisk utstyr som PC med to skjermer osv., disponere biblioteket, spise lunsj med de som jobbet her, være med på sosiale arrangementer og viktigst av alt: benytte meg av den faglige kompetansen til advokatene. Jeg skrev om odelsloven § 21 og tittelen på oppgaven er "Løsningsnekt i odelsretten. Om vilkåret "klårt urimeleg" i odelsloven § 21 - terskelen for løsningsnekt mot eier med og uten odelsrett".

Hva gleder du deg mest til i tiden som kommer fremover karrieremessig?

Jeg grugleder meg til å gå i retten for første gang, men jeg tror det blir veldig spennende og lærerikt. Ellers gleder jeg meg til å lære masse! Jeg lærer noe nytt hver dag, noe som både er gøy og motiverende.

Sist, men ikke minst - hva er dine anbefalinger til studenter som kan se for seg å jobbe hos Seland Orwall etter endt studium?

Hvis man har lyst til å jobbe hos Seland Orwall, bør man ha interesse for minst ett av firmaets hovedfagområder. Det er viktig å jobbe med et fagområde som man synes er gøy. Her setter man også stor pris på at man som ansatt ønsker å bidra med både faglig kunnskap og sosialt engasjement til arbeidsplassen. Det skal være gøy på jobb også utenom det rent faglige!

Intervju utført og skrevet av: Gidske Dekker-Olsen (student/resepsjonist)

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us