Julen varer helt til påske

Etter mange år i trofast tjeneste hos Julen-isen AS innså Al-Fred Ven at han aldri ville nå til topps i selskapet, og at det derfor var på tide å starte for seg selv.

No items found.
4/12/13

Etter mange år i trofast tjeneste hos Julen-isen AS innså Al-Fred Ven at han aldri ville nå til topps i selskapet, og at det derfor var på tide å starte for seg selv. Han ba derfor om et møte med styreleder i selskapet, Nora Isen-mor. Der informerte han om at han ikke ønsket å fortsette som produktsjef hos Julen-isen AS. Selv om selskapet gjorde flere forsøk på å overtale Al-Fred Ven til å bli værende i selskapet, ble det i møtet inngått en fratredelsesavtale som inneholdt forbud mot at Al-Fred Ven umiddelbart gikk over i konkurrerende virksomhet. Dette var svært viktig for selskapet fordi det var kort tid igjen til Jul, som er den tiden på året hvor Julen-isen AS har mesteparten av sine inntekter.


Fratredelsesavtalen inneholdt derfor bestemmelser om at Al-Fred Ven ikke kunne ta ansettelse i eller starte opp konkurrerende virksomhet i løpet av det neste året, og at Julen-isen AS skulle betale Al-Fred Ven lønn for hele perioden hvor konkurranseforbudet gjaldt. I tillegg ble det avtalt at dersom Al-Fred Ven tok annen ansettelse, skulle lønnsutbetalingene fra Julen-isen AS reduseres.


Det gikk likevel ikke lang tid før en av Julen-isens ansatte – Rudolf Røed Nesen – oppdaget at Al-Fred Ven nå hadde startet opp selskapet Pap á Noel, som i likhet med Julen-isen AS hadde produksjon og levering av gaver som sin virksomhet. Opprørt over dette, tok N. Isen-mor kontakt med Al-Fred Ven og gjorde oppmerksom på at han hadde brutt vilkårene i fratredelsesavtalen og at utbetalingene fra Julen-isen AS derfor ville bli stanset. I tillegg, sa N. Isen-mor, ville Julen-isen AS kreve tilbakebetalt den utbetalingen som allerede var foretatt og kreve erstatning for eventuelt tap de ble påført som følge av avtalebruddet. Dette aksepterte ikke Al-Fred Ven. Han hadde allerede investert penger i Pap á Noel, og var helt avhengig av utbetalingene fra Julen-isen AS for å betale sine ansatte og leverandører. Dessuten mente Al-Fred Ven at Pap á Noel ikke drev konkurrerende virksomhet. Julen-isen AS drev først og fremst med produksjon og levering av håndlagede gaver til folk i Norge, sa Al-Fred Ven, mens Pap á Noel skulle produsere og levere masseproduserte produkter og gaver til folk over hele verden. Dessuten holdt Julen-isen AS til i Drøbak, mens Pap á Noel holdt til på Hurum på den andre siden av fjorden. Virksomheten i Pap á Noel var derfor ikke direkte i konkurranse med virksomheten til Julen-isen AS, mente Al-Fred Ven.


Julen-isen AS tok på denne bakgrunn kontakt med sin advokat i Advokatfirmaet Seland DA for å få en løsning på saken. Løsningen endte med at Julen-isen AS fikk tilbakebetalt det beløp Al-Fred Ven hadde fått utbetalt, som deretter på grunn av betalingsproblemer måtte legge ned selskapet Pap á Noel. Bestillingene som Pap á Noel hadde fått inn til Jul ble deretter overført til Julen-isen AS, som på denne måten kunne sørge for at alle kundene fikk levert det de hadde bestilt til Jul. Al-Fred Ven? Vel, N. Isen-mor og resten av ledelsen i Julen-isen AS hadde ikke hjerte til å sette Al-Fred Ven på gaten så nært opp til Jul. Han fikk derfor tilbud om ny stilling i Julen-isen AS som 1. styrmann på SL. Eden. I tillegg fikk han ansvaret for å bygge opp datterselskapet På Skaren, som skulle satse stort innen egg og marsipan. For Julen varer jo som kjent helt til Påske!


God Jul og Godt Nytt År fra Advokatfirmaet Seland DA


stian.wessel@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us