Julenissen - uteglemt og utrydningstruet?

I gjeldende byggetekniske forskrift – TEK 10 – er det ikke krav om at byggverk skal ha verken ildsted eller pipe. Tvert i mot - moderne byggetekniske krav tar mer eller mindre livet av vedovner og peiser. Det er imidlertid ikke bare peiskosen det spøker for i tiden fremover: Julenissen vil også kunne forsvinne. Dette er den svært alvorlige, om enn kanskje utilsiktede, konsekvens av innføringen av de skjerpede energikrav.

No items found.
15/12/14

I 2015 blir energikravene til bygg skjerpet til "passivhusnivå". Nye hus skal bygges slik at de bruker minst mulig energi. Hus bygd etter TEK10 har bedre bygningskropper, noe som igjen innebærer mindre luftlekkasjer enn gamle hus. Slike "passivhus" isoleres godt og bygges tette slik at minst mulig frisk luft klarer å lure seg inn gjennom sprekker og gliper. Lite, naturlig trekk er en av grunnene til at peiskosen ryker. En mellomstor peis/vedovn krever nemlig 300-400 kubikkmeter luft per time, og det får man ikke i et moderne hus. I et moderne hus vil det derfor kun være mulig med en mye mindre peis/ovn, om peis/ovn overhodet.

Ny forskning viser at man kan spare ca. kr 25 000 per år i strømutgifter ved å bygge et passivhus på 200 kvadratmeter fremfor et vanlig hus. I 2015 skal alt nytt bygges som passivhus og planene for de norske hus ellers, er at ved rehabilitering av gamle hus skal disse opp mot passivhusstandard.

Hva skjer da med den store, gode julenissen vår? Han går en dyster fremtid i møte: Etter hvert vil han ikke ha noen pipe å komme seg inn gjennom, eventuelt vil han ikke få plass i pipa, fordi den er for trang. Skulle han komme seg ned pipa, vil han neppe komme ut og få levert gavene, fordi han kommer ned i en lukket vedovn eller peis, og ikke i en åpen grue.

Det er heller ikke tatt hensyn til nissens behov og interesser gjennom reglene om universell utforming hjemlet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og i plan- og bygningsloven. Julenissens særlige behov for adkomst er det ikke tatt hensyn til.

Hvis ingen nå står opp og kjemper for julenissens behov for piper og åpne ildsteder, kan det spøke for nissens fremtidige besøk i Norge, ja kanskje hele dens eksistens. Hvis julenissen i det hele tatt finner at vi i Norge har vært tilstrekkelig snille til å fortjene gaver, vil disse måtte begrenses til elektroniske dingser levert over internett, siden piper og åpne peiser er borte. Er det en utvikling vi ønsker?

Regjeringen har i det siste fått mye kritikk for poseavgiften. Vi mener at det nå er på tide å vende fokus over på den utrydningstruede julenissen.


johan.seland@seland-law.no

livkonow.sveen@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us