Julenissens kronår!

Nissefar fikk en svært tung start på året da hans nissefar døde i januar måned. Av stor betydning for de tidlige juleforberedelsene, som alltid starter i januar, var likevel den gledelige nyheten om at han slapp å betale arveavgift av det hans nissefar etterlot seg. Når nå hans kjære gjenlevende nissemor fulgte opp med å gi ham en større gave, som også kunne overtas uten arvegift, kunne juleforberedelsene komme riktig så godt i gang. Inn i det nye året hadde også nissefar fått med seg at skattesatsen for alminnelig inntekt var redusert fra 28 % til 27 %. Alle monner drar. Nissefar bar imidlertid på noen bekymringer.

No items found.
2/12/14

For å finansiere nye julegaver hadde han solgt noen aksjer i et holdingselskap som han hadde benyttet som sparekasse i mange år. Dette holdingselskapet eide noen aksjer i et datterselskap som hadde litt av hvert av eiendeler, bl.a. en eiendom. Før aksjesalget hadde han blitt rådet av noen skattenisser til å fisjonere ut eiendommen i et eget aksjeselskap for deretter å selge aksjene i dette selskap skattefritt. Nissefar fryktet lenge at dette var for godt til å være sant, men gleden ble stor da skattenissen i mars måned kunne fortelle at ConocoPhillips dommen hadde kommet ham til unnsetning.

Når våren nærmet seg bestemte nissefar seg for, etter all økonomisk opptur, å gjøre et båtkjøp. Nissebarna så frem til mang en tur til sjøs. Etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem stilte imidlertid nissefar planene noe i bero. Nissefar ante besparelser. Båtkjøpet ble utsatt til 2. juli og vips så var Hk-avgiften forsvunnet.

Mindre gledelig var imidlertid å lese i det reviderte budsjettet at det skulle besluttes innstramninger i reglene om de offentlige skattelistene. Nissefar hadde alltid sørget for god oversikt over inntekts- og formuesforholdene før han fordelte julegavene; minst til barn av de rike og mest til barn av de fattige. Nå ville nissefars snoking kunne bli avslørt på altinn. Oppgaven om riktig fordeling var vanskeliggjort.

Nissefar ble tung til sinns og måtte oppsøke sin lege som denne dag strålte som en sol inne på sitt trange legekontor i Nissebygd. Han kunne fortelle at han selv over tid måtte medisineres som følge av uro etter råd fra noen skattenisser. De hadde rådet ham til å selge sin legepraksis til et eget eiet aksjeselskap og uttalt at verdien av retten til det kommunale basistilskuddet ville bli ansett som forretningsmessig goodwill for aksjeselskapet og derved gi til grunnlag for avskrivninger. Skattemyndighetene var slettes ikke enig i dette, men nå hadde han nettopp fått høre at hans kollegaer ved Roa Medisinske Senter AS hadde fått medhold av Høyesterett i et liknende tilfelle. Nissefar var lite opptatt av dette og var fortsatt like tung til sinns. Etter en god prat kunne imidlertid legen fortelle ham at nå vil formuesskatten bli redusert, slik det i alle fall lå an etter at statsbudsjettet var fremlagt. Nissefar gjorde raskt noen anslag og så han ville gjøre betydelige besparelser. Konsultasjonen ble straks avsluttet og nissefar var nå klar for sine mange oppgaver når julen ringes inn.

einar.heiberg@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us