Kurs: Advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer

Velkommen til kurs i advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer – med fokus på økonomiske og skattemessige sider.

No items found.
23/4/19

Velkommen til kurs i advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer – med fokus på økonomiske og skattemessige sider.

Tid: 18. juni 2019 kl. 9 - 16
Sted: Gardermoen - Park Inn by Radisson Oslo Airport
Påmelding innen 16. mai

Advokater som bistår eiere av landbrukseiendommer ved generasjonsskifter eller salg i det åpne markedet må være særlig oppmerksom på skattereglene. Bondelaget tilbyr nå et dagskurs hvor skattereglene ved generasjonsskiftet er det sentrale. Temaene vil bli belyst med eksempler. Målet er at advokater som hjelper til med kontraktsutforming har tilstrekkelig kunnskap om skattemessige effekter for selger og kjøper, og å unngå fallgruver.

Vær oppmerksom på at kurset ikke forutsetter forhåndskunnskap om skatt.

Målgruppen for kurset er advokater som bistår ved eiendomsoverdragelser av landbrukseiendommer, innenfor familien og på det frie marked.

Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland Orwall
Foreleser er Svein Aalling, advokat og partner i Seland Orwall, sammen med økonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby.

KURSINNHOLD:

1. Innledende fase ved et generasjonsskifte

Er familien klar for et generasjonsskifte? - Økonomien i familien - Betydningen av og behovet for takst mv.

2. Skattepliktig/skattefritt salg av gårdsbruk innen familien

  • Skattefritaksregelen i sktl. § 9-13
    Hva inngår i begrepet "alminnelig gårdsbruk"? - Problemstillinger knyttet til kravet om at vederlaget ikke skal overstige 75 % av omsetningsverdien - Alternativet til skattefritt salg - overtakelse med kontinuitet)
  • Skatteplikt ved salg av annen virksomhet
    Eksempelvis gartnerier, grustak, vannfall, mv.
    Den skattemessige betydningen av om det som selges er virksomhet eller ikke

3. Familie- og arverettslige spørsmål

Bør selger sikre seg kårrettigheter? - Særkullsbarn - Uskifte - Søsken med bedre odel

4. Salg i det frie marked

Hvordan sikre seg mot odelsberettigede slektninger? - Beregning av skattepliktig gevinst

5. Advokatenes rolle - når er det behov for kobling mot regnskapsfører

Pris:
kr 3 900,-.

Klikk her for å melde deg på (påmeldingsfrist: 16. mai)

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us