Kurs for regnskapsførere - beskatning av bolig og næringseiendom

En av våre partnere, advokat Stian Wessel, holder denne høsten kurs om beskatning av bolig og næringseiendom i regi av Regnskap Norge.

No items found.
9/10/18

En av våre partnere, advokat Stian Wessel, holder denne høsten kurs om beskatning av bolig og næringseiendom i regi av Regnskap Norge. Han er styreleder i Huseiernes Landsforbund, og har blant annet erfaring som førstekonsulent/rådgiver fra Finansdepartementets skattelovavdeling. Wessel er i dag ansvarlig for vår skatterettsavdeling. Kurset retter seg mot regnskapsførere som arbeider med og gir rådgivning innen fast eiendom. Kurset vil omhandle temaer som utleie av næringseiendom og privat eiendom, realisasjon av næringseiendom og privateiendom, samt nærmere problemstillinger knyttet til de sentrale emnene formuesbeskatning, eiendomsskatt og inntektsbeskatning av privat- og næringseiendom. Kurset avholdes en rekke steder i Norge i perioden oktober til desember.

Påmeldingsinfo og en nærmere beskrivelse av kursets innhold finner du her:

Lenke til påmelding

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us