Merverdiavgift - nye tiltak fra regjeringen

Her kommer nye regler på «løpende bånd», lav moms settes ned fra 12% til 8% med virkning fra 1. januar 2020.

No items found.
18/3/20

Her kommer nye regler på «løpende bånd», lav moms settes ned fra 12% til 8% med virkning fra 1. januar 2020.

Akkurat hvordan dette praktisk skal gjennomføres vet vi ikke ennå, og problemet kommer ikke på «spissen» med det første da mva-innbetaling er utsatt – til når vet vi heller ikke.

Vi forstår dette slik at det skal innberettes og innbetales mva beregnet med 8%, selv om det rent faktisk er krevd opp 12% mva og utstedt salgbilag i henhold til dette. Differensen på 4 prosentpoeng tror vi at skal beholdes av bedriftene selv. Dette vil harmonere godt med at tiltaket vil gi likviditetshjelp til de bransjer som rammes hardest, som for eksempel persontransport som buss, fly taxi, samt overnattingstjenester.

Vi forstår dette også dithen at det fra nå av skal beregnes 8% mva ved omsetning innenfor området for «lav sats» som er Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Ordlyden i informasjonen fra regjeringen lyder slik (kilde: Stortingets pressemelding):

C) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Stortinget ber regjeringen:

  • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
  • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
  • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

  • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
  • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
  • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us