MVA og «finansielle tjenester»

Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f?

No items found.
17/2/20

HVA ER ET «INVESTERINGSSELSKAP» I MERVERDIAVGIFTSLOVEN § 3-6 BOKSTAV F?

Gjensidige Pensjonsforsikring AS anså seg å være unntatt fra avgiftsplikt for datatjenester innkjøpt fra utlandet, da de anså seg å yte «finansielle tjenester». En enstemmig Høyesterett mente for det første at «verdipapirfond» i mval. § 3-6 bokstav f ikke inneholder noe mer enn det som omfattes av uttrykket «investeringsselskap» i § 3-6 bokstav g. Etter en konkret helhetsvurdering av Gjensidige Pensjonsskadeforsikring AS sin virksomhet, konkluderte Høyesterett med at de ikke falt inn under «investeringsselskap». Dermed måtte selskapet svare merverdiavgift av de innkjøpte utenlandske datatjenestene.

HR-2019-2335-A (Gjensidige Pensjonsforsikring AS): https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-2335-a

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us