Mva på kjøp av elektroniske tjenester fra 1. juli 2011

Merverdiavgiftsloven § 3-30. Tidligere kunne norske privatpersoner kjøpe elektroniske tjenester fra utlandet uten merverdiavgift, mens de samme tjenester kjøpt fra norsk tilbyder var merverdiavgiftspliktig.

No items found.
9/11/11

Merverdiavgiftsloven § 3-30. Tidligere kunne norske privatpersoner kjøpe elektroniske tjenester fra utlandet uten merverdiavgift, mens de samme tjenester kjøpt fra norsk tilbyder var merverdiavgiftspliktig. Nå må det betales merverdiavgift også ved kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet (B2C – Business to Consumer). Endringen er gjort for å tette dette hullet i merverdiavgiftssystemet og for å sikre like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere.

Med tilbyder menes både selger og formidler av elektroniske tjenester.

Nedlasting av film, musikk, bøker, programvare, online nyheter, kringkastingstjenester, bruk av søkemotorer mv. er nå merverdiavgiftspliktig. Dette innebærer f. eks. at man som Spotify-abonnent må betale merverdiavgift.

Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos den utenlandske tilbyderen av elektroniske tjenester, ikke mottakeren/kjøperen.

Regelendringen kan også få betydning for norske innholdsleverandører og formidlere av elektroniske tjenester, eksempelvis dersom den norske selgeren benytter en utenlandsk tilbyder (markedsplass) som salgskanal til sine norske kunder.

Omsetning av elektroniske tjenester til næringsdrivende (B2B - Business to Business) og offentlige instanser i Norge er ikke omfattet av de nye reglene. Den næringsdrivende/den offentlige instans må selv beregne avgift etter de alminnelige reglene om snudd avregning.

Aktuelle tilbydere vil i utgangspunktet være registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret, men kan velge en ny og forenklet registreringsordning på skatteetatens nettsted www.voesnorwy.com. Denne ordningen etablerer færre plikter enn registrering i Merverdiavgiftsregisteret og skal legge til rette for enkel etterlevelse.

Registreringssøknaden skal inneholde tilbyders navn, adresse, web-adresse samt hans nasjonale skattenummer. Han må videre bekrefte at han ikke allerede er registrert for merverdiavgift i Norge. Han vil motta et identifikasjonsnummer.

En tilbyder registrert etter denne nye ordningen skal levere kvartalsvise omsetningsoppgaver som oppgir totalt salg og beregnet merverdiavgift. Eventuell inngående merverdiavgift kan ikke føres til fradrag i utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven, men tilbyderen kan søke om refusjon.

Den forenklede registreringsordningen legger opp til at alt kan gjøres elektronisk fra utlandet. Det vil dermed normalt sett ikke være nødvendig å benytte regnskapsfører/representant her i Norge.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us