Nasjonal veileder for psykologer, optikere mv. er klar

Landets barnehager er åpnet opp igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars. Det er igjen lov å dra på hytta, og psykologer, optikere og fysioterapeuter kan delvis gjenoppta mer av sin virksomhet. Det er enda lenge igjen til man kan si at Norge er oppe og går som normalt, men noen av regjeringens smittetiltak mykes opp.

No items found.
23/4/20

Landets barnehager er åpnet opp igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars. Det er igjen lov å dra på hytta, og psykologer, optikere og fysioterapeuter kan delvis gjenoppta mer av sin virksomhet. Det er enda lenge igjen til man kan si at Norge er oppe og går som normalt, men noen av regjeringens smittetiltak mykes opp.

Ytterligere oppmykninger vil skje fra 27. april. Da vil tjenester som frisør, massasje og hudpleie kunne åpne igjen. Da åpnes også 1. til 4. trinn på skolene, samt SFO/AKS, og visse grupper videregående elever og studenter som er i slutten av sitt studieløp kan komme tilbake til sine læresteder.

For virksomhetene som nå for lov å åpne igjen, etter å ha blitt pålagt å stenge, er det innført nye bransjestandarder for å begrense smitte. Veilederen for virksomhetene som kan åpne fra 20. april ble klar i går, altså kun én dag før åpning. Veilederen for frisører mv. er ennå ikke klar, men er forespeilet å foreligge i løpet av denne uken. Dette gir liten tid til forberedelse.

De viktigste smitteverntiltakene veilederen gir anvisning på er:

  • Rutiner for å sikre at ansatte ikke går på jobb med symptomer, samt hjemsendelse dersom symptomer oppstår i arbeidstiden
  • Tilrettelegging for at kunder/pasienter kan holde avstand i lokalet
  • Møblering, oppmerking mv.
  • Bruk av videokonsultasjoner hvis mulig
  • Tilrettelegging for håndhygiene
  • Redusere felles berøringspunkter, f.ek.s kontantløs betaling, automatisk døråpner mv.

Veilederen vil være førende for vurderingen av om virksomheten tilfredsstiller grunnleggende krav om smittevern. Manglende etterlevelse av veilederen vil derfor kunne medføre at virksomheten ikke anses å drive i samsvar med Covid-19 forskriften. Sanksjonene vil kunne være pålegg og/eller stengning, og bøter. Forskriften hjemler også fengselsstraff, men vi antar at det vil være forbeholdt de aller groveste tilfellene.

Du finner den nasjonale veilederen for fysioterapeuter, psykologer, optikere mv. her.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us