Nye advokatfullmektiger hos Seland

Veronika Klimplova tiltrer som advokatfullmektig i Seland.

No items found.
2/1/12

Veronika Klimplova tiltrer som advokatfullmektig i Seland. Veronika har vært ansatt hos oss i studietiden og har hatt skriveplass hos oss da hun arbeidet med sin masteroppgave om "Arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak vs. ansattes rett til personvern - Innsyn i ansattes e-post mv.". Hun tiltrer stillingen i januar måned.

Ann-Britt Rognes har erfaring fra NAF som advokat og senere fra annet advokatfirma. Ann-Britt tiltrer stillingen i mars måned.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us