Nye partnere hos Seland

Vi styrker nok en gang vår skatteavdeling og ønsker advokat Christian Reegård Dalby og advokat Bård Christian Braathen velkommen som nye partnere!

No items found.
12/8/15

Vi styrker nok en gang vår skatteavdeling og ønsker advokat Christian Reegård Dalby og advokat Bård Christian Braathen velkommen som nye partnere!

Christian har bakgrunn fra Kvale Advokatfirma ANS, Sentralskattekontoret for storbedrifter, Advokatfirmaet Thommessen AS, Legal Counsel i Statoil ASA og Senior Legal Counsel/Corporate Secretary i DNO ASA. Han arbeider i hovedsak med skatterett, selskapsrett og tvisteløsning og har betydelig erfaring med internasjonale forhold, petroleumsnæringen og rettsprosesser.

Bård har bakgrunn fra Oslo likningskontor, Advokatfirmaet Andersen Legal (senere EY Tax), KPMG Law Advokatfirma, Advokatfirmaet Wiersholm og senest som assosiert partner i Advokatfirmaet DLA Piper Norway. Han arbeider i hovedsak med skatterett, regnskapsrett, generell forretningsjus og prosedyre. Bård har også bred erfaring innenfor området norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrådgivning.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us