Påskehilsen med ny personopplysningslov!

I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov.

No items found.
23/3/18

I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov.

Overordnet kan vi slå fast at proposisjonen for det aller vesentligste viderefører lovforslaget fra høringsutkastet. Departementet slår imidlertid fast at man ønsker en ny høring knyttet til informasjonsutveksling mellom offentlige myndigheter, og bestemmelsen fra høringsutkastet utgår derfor. Departementet har også varslet at man ønsker å se nærmere på regulering av ytrings- og informasjonsfriheten og om unntakene av hensyn til rikets sikkerhet.

Før loven kan tre i kraft må forordningen innlemmes i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen. Utkast til EØS-komiteens beslutning ligger til behandling i EUs organer.  

Ønsker du en nærmere oversikt over reglene, vises til vår artikkel: Nye personvernregler...  

Vårt kontor er bemannet til og med onsdag i påskeuken – men som de fleste andre tar vi en velfortjent påskeferie deretter og er tilbake tirsdag 2. april. Enten du ønsker deg silkeføre i marka, vind på fjorden eller en god kriminalroman, ønsker vi deg en fortreffelig påske!  

Lovforslaget finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us