Pass på beskyttelse av foretaksnavn ved omdanning av selskap

I dom fra Høyesterett ble tidsprioriteten for foretaksnavnet til et enkeltpersonsforetak (EPF) ikke ansett som overtatt av et aksjeselskap (AS), som ble stiftet i samsvar med reglene om skattefri omdannelse av EPF, og som anses som en videreføring av det gamle EPFet.

No items found.
6/4/11

I dom fra Høyesterett ble tidsprioriteten for foretaksnavnet til et enkeltpersonsforetak (EPF) ikke ansett som overtatt av et aksjeselskap (AS), som ble stiftet i samsvar med reglene om skattefri omdannelse av EPF, og som anses som en videreføring av det gamle EPFet.

Ved overdragelsen ble den delen av foretaksnavnet til EPFet som henviste til innehavers etternavn tatt bort (DYRØ), mens den øvrige delen ble beholdt (CANVAS).

Etter at EPF sin rett til foretaksnavnet var etablert, men før ASet ble stiftet, ble foretaksnavnet KANVAS registrert som varemerke. Partene var enige om at foretaksnavnene var egnet til å forveksles med AS’et sitt foretaksnavn.

Høyesterett kom til at i utgangspunktet vil foretaksnavnet beholde den opprinnelige prioriteten, ved overdragelse av foretaksnavnet sammen med en overdragelse av foretakets virksomhet. Problemstillingen var om prioriteten for AS’et var i behold etter at DYRØ ble tatt bort fra foretaksnavnet.

I dommen støtter Høyesterett uttalelser fra Firmalovkomitéen om at sløyfing av etternavn i et enkeltpersonforetak innebærer at man står ovenfor et nytt foretaksnavn. ASet fikk derfor ikke videreføre EPFets prioritet når CANVAS ble brukt alene.

Ved omdannelse fra EPF til AS bør det derfor undersøkes om det er registrert andre lignende foretaksnavn. Dersom så er tilfelle antas det at ASet kan videreføre EPFets foretaksnavn dersom ASet viderefører hele foretaksnavnet til EPFet (f.eks. CANVAS DYRØ som i saken ovenfor).

Det må bemerkes at det ikke ble anført at EPFs foretaksnavn var innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn før søknaden om varemerke ble innlevert av KANVAS. Heller ikke ble det reist ugyldighetssak mot registreringen av varemerke KANVAS når det ble registrert.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us