Planlegger du shopping i utlandet?

Ferien nærmer seg. Skal du på sommerferie i utlandet og planlegger shopping, må du ikke glemme at det som hovedregel gjelder en grense på 6 000 kroner for å ta med varer toll- og avgiftsfritt til Norge.

No items found.
22/6/11

Ferien nærmer seg. Skal du på sommerferie i utlandet og planlegger shopping, må du ikke glemme at det som hovedregel gjelder en grense på 6 000 kroner for å ta med varer toll- og avgiftsfritt til Norge. Dette gjelder selv om du ikke krever refusjon av utenlandsk avgift på varene. Ha dette i bakhodet når du står utenfor den eksklusive veskebutikken eller elektronikkbutikken.

For å ha med varer opp til 6 000 kroner må du har vært ute av Norge i minst 24 timer.

I utgangspunktet skal det svares importmerverdiavgift med 25 % på alle varer ut over beløpsgrensen på 6 000 kroner. Visse unntak gjelder, eksempelvis for bøker. Toll er bare aktuelt for næringsmidler og tekstiler. Avgiftsmyndighetene kan føre kontroll med utenlandshandelen din bl.a. ved at de har innsyn i transaksjoner/handler som registreres på kreditkortet.

Drar du på dagstur til utlandet kan du ta med deg varer til en samlet verdi på inntil 3 000 kroner. Det er imidlertid ikke lov å handle varer på taxfree, som for eksempel alkohol og tobakk så lenge du er ute av landet i mindre enn 24 timer. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Spar derfor på kvitteringer.

Så lenge du holder deg innenfor verdigrensene (kr 6 000/3 000), kan du ta med deg følgende:

Alkohol: Enten 1 liter sprit, 1,5 liter vin og 2 liter øl, eller 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl, eller 5 liter øl.

Tobakk: 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir.

Kjøtt, kjøttprodukter og ost: 10 kg til sammen av kjøtt, kjøttvarer og ost. (Det er forbudt å ta med kjøttvarer og meieriprodukter fra land utenfor EØS.)

Valuta: Du kan ha med norske og utenlandske sedler og mynter for til sammen inntil 25.000 kroner.

Handler du for mye og blir stoppet i tollen, risikerer du både å miste varene og å måtte betale bot.

I tilfeller hvor verdigrensen overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet.

Piratkopier er varer som krenker immaterielle rettigheter. Det vil si varer som er produsert og forsøkt omsatt uten rettighetshavers tillatelse. Det er ikke tillatt å utføre eller innføre piratkopier i næringsøyemed. Tollvesenet har uttalt at de tar denne formen for kriminalitet på alvor og at de ønsker å bistå næringslivet i kampen mot piratkopiering.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us